آموزش WordPress 5 - دوره مقدماتی

image١ - کار با  Xampp
مقدمه – نصب Xampp – اجرای Xampp

٢ - کار با WordPress
آشنایی با  WordPress– شروع کار با WordPress – پیشخوان WordPress – توقف به روز رسانی خودکار

٣ - مدیریت محتوا
انواع محتوا – افزودن نوشته – نصب افزونه فارسی گوتنبرگ

۴ - کار با بلوک پاراگراف
بلوک پاراگراف – تنظیمات بلوک پاراگراف (۱) – تنظیمات بلوک پاراگراف (۲) – نحوه Justify کردن متن

۵ - انواع بلوک های متنی
بلوک تیتر و پیش فرمت شده – بلوک لیست – بلوک های گفتاورد و نقل قول

۶ - بلوک تصویر
بلوک تصویر (۱) – بلوک تصویر (۲)

٧ - کار با بلوک گالری
بلوک گالری – تنظیمات گالری

٨ - کار با بلوک رویه
بلوک رویه – تنظیمات بلوک رویه

٩ - بلوک فایل
بلوک فایل

١٠ - بلوک صدا و ویدیو
بلوک صدا – بلوک ویدیو

١١ - سایر انواع بلوک ها
بلوک ستون – بلوک رسانه و متن – بلوک دکمه – بلوک جدول و کد سفارشی HTML – بلوک های جدا کننده

١٢ - ذخیره و انتشار پست
ذخیره و انتشار پست (۱) – ذخیره و انتشار پست (۲)

١٣ - بلوک برش صفحه
بلوک برش صفحه

١۴ - بلوک باز کاربرد پذیر
بلوک باز کاربرد پذیر – مدیریت بلوک باز کاربرد پذیر

١۵ - بلوک کلاسیک
بلوک کلاسیک (۱) – بلوک کلاسیک (۲)

١۶ - برچسب و دسته
تفاوت برچسب و دسته – ایجاد دسته بندی – تخصیص دسته به نوشته ها – برچسب ها

١٧ - کار با برگه ها
افزودن برگه ها – افزودن پیوند

١٨ - پوسته ها
تغییر پوسته – افزودن پوسته جدید – فایل های مختلف پوسته

١٩ - سفارشی سازی پوسته
هویت سایت (۱) – هویت سایت (۲) – سفارشی سازی رنگ و تصویر

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image