آموزش Python - دوره پیشرفته

image١ - کلاس های ماژول Datetime
کار با کلاس Datetime – کار با کلاس Timedelta

٢ - ماژول Calendar
کار با ماژول Calendar – متغیرها و توابع Calendar

٣ - ماژول Time
کار با ماژول Time – توابع ماژول Time

۴ - ماژول JSON
کار با ماژول JSON – کاربرد تابع Dumps

۵ - مدیریت خطا
مفهوم مدیریت خطا – انواع خطاها – سفارشی سازی خطاها

۶ - مدیریت فایل ها
مفهوم File Handling – حالت های باز کردن فایل ها – خواندن اطلاعات فایل – رونویسی فایل ها – حذف فایل ها و فولدرها

٧ - طراحی رابط گرافیکی
کار با ماژول Tkinter – افزودن دکمه – کاربرد متد Config – افزودن مولفه های گرافیکی – تغییر نشانگر و پشت زمینه

٨ - کار با Widgetها
ویژگی های Widget ها – کاربرد ویژگی Command – کار با Messagebox

٩ - مدیریت Widgetها در پنجره
کار با تابع Geometry – کار با متد Pack

١٠ - کار با Canvas
طراحی Canvas – درج تصویر بر روی Canvas

١١ - کار با Checkbutton
کاربرد Checkbutton – دریافت اطلاعات Checkbutton

١٢ - افزودن متن (۱)
کار با Label – کار با Text – افزودن Tag به متن – کنترل ویژگی های Tag – دریافت و حذف متن – اتصال متن به Scrollbar

١٣ - افزودن متن (۲)
کار با Message – کار با Entry

١۴ - شبکه بندی پنجره
کار با متد Grid – کاربرد ویژگی Sticky – ادغام سلول ها – طراحی فرم ثبت نام

١۵ - کار با Frameها
کاربرد Frame ها – کاربرد LabelFrame

١۶ - کار با Listbox
کاربرد Listbox – دریافت اطلاعات Listbox – انتخاب چند آیتم از Listbox – اتصال Listbox به Scrollbar

١٧ - کار با Menu
کاربرد Menu – طراحی آیتم های Menu – طراحی منوهای تو در تو

١٨ - کار با Menubutton
کاربرد Menubutton – دریافت اطلاعات Menubutton

١٩ - انتخاب مقادیر در Tkinter
کار با OptionMenu – کار با RadioMenu – کار با Spinbox و Toplevel

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image