آموزش Access 2019 - دوره مقدماتی

image۱ - مقدمه
مقدمه

۲ - ورود به برنامه
مفهوم بانک اطلاعاتی - کاربرد Access - محیط عمومی برنامه - ایجاد یک بانک اطلاعاتی - مفاهیم مرتبط با پایگاه داده

۳ - اشیاء بانک اطلاعاتی
اشیاء بانک اطلاعاتی (۱) - اشیاء بانک اطلاعاتی (۲)

۴ - مبانی ویرایشی
کار با انواع پسوندها - ارتباط داده ها و جدول ها - افزودن داده ها به جدول - اصلاح ستون های جدول - ویرایش جدول ها

۵ - ذخیره و باز کردن فایل ها
ذخیره و باز کردن فایل ها

۶ - دستورات ویرایشی پایه
کار با میانبرها - کاربرد صفحه کلید - کپی، برش و چسباندن

۷ - نوار پیمایش
کار با نوار پیمایش - کاربرد نوار پیمایش

۸ - کار با پایگاه داده
آشنایی با Northwind - انواع نماهای ویرایشی - کار در نماهای ویرایشی - افزودن و حذف ردیف ها

۹ - داده ها در Access
مفهوم Data Type - کار با انواع داده - کاربرد Field Properties - کار با داده های متنی

۱۰ - داده های عددی
انواع داده های عددی - قالب دهی اعداد - ویژگی Input Mask

۱۱ - سایر انواع داده
کار با Date/Time - نوع داده Currency - نوع داده Yes/No

۱۲ - ضمیمه کردن فایل ها
نوع داده Hyperlink - ویرایش Hyperlinkها - نوع داده Attachment - افزودن فایل ها به سلول ها

۱۳ - کار با AutoNumber
کار با AutoNumber

۱۴ - کلید اصلی
مفهوم کلید اصلی - ایجاد فیلد کلید اصلی

۱۵ - طراحی جدول دانشجویان
کار در نمای Datasheet - کار در نمای (Design (۱ - کار در نمای (Design (۲ - کار با Lookup Wizard

۱۶ - طراحی جدول کاربران
طراحی جدول کاربران (۱) - طراحی جدول کاربران (۲)

۱۷ - ویرایش جداول
درج اطلاعات کاربران - دستکاری جداول - افزودن و حذف رکوردها

۱۸ - ویرایش فیلدها
تغییر چینش فیلدها - مخفی کردن فیلدها - ثابت کردن فیلدها

۱۹ - مرور و مرتب سازی
مرور سلول های جدول - مرتب سازی ساده

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته