آموزش Illustrator - دوره مقدماتی

image١ - مفاهیم اولیه
مقدمه - مرور کلی درس ها - تصاویر گرافیکی و برداری

٢ - شروع کار با نرم افزار
ایجاد فایل جدید - امکانات کادر New Document - تنظیمات ایجاد فایل

٣ - کار با محیط کاری
آشنایی با محیط برنامه - آشنایی با پانل ابزار - کار با پانل ها - کار با Workspaceها - تنظیمات Workspaceها

۴ - ذخیره فایل ها
روش های ذخیره فایل ها - تنظیمات ذخیره فایل ها - کار با Templateها

۵ - تنظیم نمایش فایل ها
تنظیم نمایش فایل ها

۶ - ترسیم اشکال هندسی ساده
ابزار Rectangle - ابزار Rounded Rectangle - ابزارهای Ellipse و Polygon - ابزار Star

٧ - انتخاب و ویرایش Objectها
کاربرد ابزار Selection - اعمال دستورات ویرایشی - تغییر ابعاد و چرخش اجسام

٨ - کار با ابزارهای ویرایشی
ابزار Direct Selection - ابزارهای Rotate و Scale - تغییر ظاهر اشکال

٩ - کاربرد خط کش ها و انواع خطوط
خط کش ها و خطوط راهنما - خطوط شبکه ای و خاصیت Snap - خطوط راهنمای هوشمند

١٠ - مديريت Objectها
قفل و پنهان کردن Objectها - ترازبندی Objectها - توزيع Objectها

١١ - کار با Artboardها
مفهوم Artboard - پیمایش Artboardها - ابزار Artboard - تنظيمات Artboard - پانل Artboards

١٢ - پیمایش اسناد
کاربرد ابزارهای Zoom و Hand - پیمایش و بزرگنمایی اسناد - ذخیره سازی نماها - پیش نمایش اسناد

١٣ - رنگ آمیزی اشکال
آشنایی با سیستم های رنگی - آشنایی با مفهوم Fill - آشنایی با مفهوم Stroke - کادر محاوره ای Color Picker

١۴ - پانل های رنگ
کار با پانل Swatches - کار با پانل Color - ایجاد گروه های رنگی - کار با پانل Color Themesها

١۵ - کاربرد گرادیان ها
کار با پانل Gradient - اعمال گرادیان بر روی Stroke - گرادیان شعاعی و نقطه ای - کار با ابزار Gradient

١۶ - کار با Gradient Mesh
کار با Gradient Mesh - ایجاد یک پشت زمینه انتزاعی

١٧ - كاربرد ابزارهای ترسیم
ابزارهای Line Segment و Arc - ابزار Spiral - کار با Rectangular Grid

١٨ - ویرایش خطوط پیرامونی
کاربرد پانل Stroke - تنظیمات پانل Stroke - کاربرد ابزار Width

١٩ - ترسیم و ویرایش مسیرها
کار با ابزار های Pen و Lasso - ویرایش نقاط (Anchor (۱ - ویرایش نقاط (Anchor (۲ - کار با Corner Widgetها

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image