آموزش Illustrator - دوره متوسط

image١ - کاربرد ابزار Curvature
کار با ابزار Curvature - طراحی نهنگ

٢ - ایجاد و ویرایش مسیرها
کار با ابزار Shaper - کار با ابزار Pencil - کار با ابزار Reshape

٣ - کنترل تنظیمات مسیرها
اتصال نقاط Anchor و مسیرها - جداسازی Fill و Stroke

۴ - گروه بندی Objectها
روش گروه بندی Objectها - ویرایش Objectهای گروه - تغییر چیدمان Objectها

۵ - کاربرد پانل Pathfinder
کار با قسمت Shape Mode - کار با قسمت Pathfinder - ایجاد یک ستاره سه بعدی

۶ - ترکیب Objectها
دستورات Make و Release - کار با ابزار Shape Builder - طراحی روباه گرافیکی - ایجاد لوگوی سه بعدی - کار با ابزار Join - کار با Patternها

٧ - امکانات منوی Transform
امکانات منوی (Transform (۱ - امکانات منوی (Transform

٨ - طراحی کاراکتر کارتونی
ترسیم اولیه کاراکتر - ترسیم نهایی کاراکتر

٩ - کاربرد Symbolها
کار با پانل Symbols - ویرایش و حذف Symbolها - گروه ابزار Symbol Sprayer

١٠ - کاربرد ابزار Paintbrush
کار با ابزار Paintbrush - نقش پانل Brushes

١١ - انواع قلم موها
قلم موهای Calligraphic - قلم موهای Scatter - قلم موهای Art - قلم موهای Bristle - قلم موهای Pattern

١٢ - ابزارهای کنترلی مسیرها
ابزار Blob Brush - ابزارهای Live Paint - حذف، برش و جدا کردن مسیرها

١٣ - کار با لایه ها
کاربرد لایه ها - قفل و پنهان کردن لایه ها - انتخاب و تغییر نام لایه ها

١۴ - تنظیمات لایه ها
امکانات کادر Layer Options - امکانات پانل (Layers (۱ - امکانات پانل (Layers (۲ - مفهوم Stacking Order

١۵ - طراحی جلوه آتشین
طراحی جلوه آتشین (۱) - طراحی جلوه آتشین (۲)

١۶ - درج متن
ابزارهای درج متن - کار با متن Area - تنظیمات متن Area - درج متن روی مسیر - کار با Overset Text

١٧ - ویرایش متن
کاربرد پانل Character - کاربرد پانل Paragraph - کاربرد Glyphها

١٨ - استفاده از تصاویر
کار با تصاویر Bitmap - کاربرد پانل Links - نحوه Trace کردن تصاویر - تنظیمات پانل Image Trace - ایجاد Mask بر روی تصاویر

١٩ - ترکیب لایه ها
کاربرد پانل Transparency - کار با Opacity Mask

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image