آموزش Rhino - دوره متوسط

image۱ - مدل سازی اولیه موبایل
وارد کردن تصویر - ترسیم منحنی ها - ترسیم منحنی های داخلی - ترسیم بلندگوهای موبایل - ترسیم صفحه نمایش - ترسیم منحنی های پشتی

۲ - کار با سطوح
آشنایی با سطوح - ایجاد Plane - دستور Planer Curve

۳ - امتداد دادن منحنی ها
دستور Extrude Curve - سایر دستورات Extrude

۴ - دستورات Revolve
دستور (Revolve (۱ - دستور (Revolve (۲ - دستور Rail Revolve

۵ - دستورات ایجاد سطوح
دستور Loft - دستور Sweep 1 Rail - دستور Sweep 2 Rails - دستور Curve Network

۶ - کار با دستور Patch
دستور Patch - سایر تنظیمات Patch

۷ - دستور Blend Surface
کار با دستور Blend Surface - کاربرد Blend Surface - نقش دستور Pipe

۸ - برش و تقسيم بندی سطوح
دستورات Split و Trim - دستور Untrim - دستور Replace Surface Edge - نحوه Join و Explode سطوح

۹ - دستور Fillet Edge
کاربرد دستور Fillet Edge - تنظیمات دستور Fillet Edge

۱۰ - برش با دستور Pipe
برش با دستور (Pipe (۱ - برش با دستور (Pipe

۱۱ - ویرایش سطوح
دستور Chamfer Edge - دستور Offset Surface - ایجاد Offset با فواصل مختلف

۱۲ - کار با نقاط کنترلی در سطوح
ویرایش نقاط کنترلی سطوح - نقاط کنترلی در آبجکت های ابتدایی - دستور Shrink Trimmed Surface

۱۳ - تبدیل سطوح منحنی به مسطح
تبدیل سطوح منحنی به مسطح

۱۴ - ایجاد بدنه موبایل
ایجاد بدنه کناری - ایجاد انحنای پشتی - ایجاد سطح خارجی بدنه

۱۵ - آشنایی با Solidها
ایجاد مکعب - ایجاد استوانه و کره - سایر آبجکت های (Solid (۱ - سایر آبجکت های (Solid

۱۶ - ايجاد آبجکت های Solid
 تبديل منحنی های بسته به Surface - کار با دستور Extrude Surface

۱۷ - کار با دستور Text
کار با دستور Text

۱۸ - بستن حفره ها و تفکیک سطوح
دستور Cap Planer Holes - دستور Extract Surface

۱۹ - آشنایی با نرمال های سطح
نرمال های سطح - آناليز مدل

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image