آموزش Rhino - دوره متوسط

image۱ - مدل سازی اولیه موبایل
وارد کردن تصویر - ترسیم منحنی ها - ترسیم منحنی های داخلی - ترسیم بلندگوهای موبایل - ترسیم صفحه نمایش - ترسیم منحنی های پشتی

۲ - کار با سطوح
آشنایی با سطوح - ایجاد Plane - دستور Planer Curve

۳ - امتداد دادن منحنی ها
دستور Extrude Curve - سایر دستورات Extrude

۴ - دستورات Revolve
دستور (Revolve (۱ - دستور (Revolve (۲ - دستور Rail Revolve

۵ - دستورات ایجاد سطوح
دستور Loft - دستور Sweep 1 Rail - دستور Sweep 2 Rails - دستور Curve Network

۶ - کار با دستور Patch
دستور Patch - سایر تنظیمات Patch

۷ - دستور Blend Surface
کار با دستور Blend Surface - کاربرد Blend Surface - نقش دستور Pipe

۸ - برش و تقسيم بندی سطوح
دستورات Split و Trim - دستور Untrim - دستور Replace Surface Edge - نحوه Join و Explode سطوح

۹ - دستور Fillet Edge
کاربرد دستور Fillet Edge - تنظیمات دستور Fillet Edge

۱۰ - برش با دستور Pipe
برش با دستور (Pipe (۱ - برش با دستور (Pipe

۱۱ - ویرایش سطوح
دستور Chamfer Edge - دستور Offset Surface - ایجاد Offset با فواصل مختلف

۱۲ - کار با نقاط کنترلی در سطوح
ویرایش نقاط کنترلی سطوح - نقاط کنترلی در آبجکت های ابتدایی - دستور Shrink Trimmed Surface

۱۳ - تبدیل سطوح منحنی به مسطح
تبدیل سطوح منحنی به مسطح

۱۴ - ایجاد بدنه موبایل
ایجاد بدنه کناری - ایجاد انحنای پشتی - ایجاد سطح خارجی بدنه

۱۵ - آشنایی با Solidها
ایجاد مکعب - ایجاد استوانه و کره - سایر آبجکت های (Solid (۱ - سایر آبجکت های (Solid

۱۶ - ايجاد آبجکت های Solid
 تبديل منحنی های بسته به Surface - کار با دستور Extrude Surface

۱۷ - کار با دستور Text
کار با دستور Text

۱۸ - بستن حفره ها و تفکیک سطوح
دستور Cap Planer Holes - دستور Extract Surface

۱۹ - آشنایی با نرمال های سطح
نرمال های سطح - آناليز مدل

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته