آموزش Revit 2020 - دوره پیشرفته

image١ - ترسیم پله و نرده
ترسیم پله توسط Boundary - ترسیم پله های کمانی (۱) - ترسیم پله های کمانی (۲) - ترسیم پله هایی با اشکال ویژه - ترسیم نرده

٢ - ترسیم دیوارهای پیچیده
ترسيم Stacked Wall - ایجاد Stacked Wall سفارشی - تراز کردن لایه ها

٣ - کار با Curtain Wall
کاربرد Curtain Wall - تنظیمات (Curtain Wall (۱ - تنظیمات (Curtain Wall (۲ - ویرایش Curtain Wall

۴ - ایجاد Curtain Wall سفارشی
ایجاد Curtain Wall سفارشی - تنظیم اندازه پانل ها - تغيير نوع Curtain Wall - افزودن Mullion

۵ - ایجاد اتاق ها
کار با دستور Room - ارتباط اتاق و Tag - کار بادستور Room Separator - کنترل شماره اتاق ها

۶ - شیوه نمایش Objectها
کار با Object Style - سفارشی سازی نمایش (۱) - سفارشی سازی نمایش (۲)

٧ - کاربرد View Range
کار با دستور View Range - کادر محاوره ای View Range

٨ - کار با گروه ها
ایجاد گروه ها - استفاده از گروه ها - ویرایش گروه ها

٩ - کار با Sheetها
ایجاد Sheet جدید - افزودن نما به Sheet

١٠ - کار با نمای Schedule
آشنایی با نمای Schedule - درج تصویر در نمای Schedule - افزودن فیلد به نمای Schedule

١١ - افزودن متن و Legend
افزودن متن - افزودن Legend

١٢ - کار با نماهای سه بعدی
کار با نمای Axonometric - تنظیمات نمای Axonometric - کار با نمای Perspective

١٣ - کار با Section Box
کار با (Section Box (۱ - کار با (Section Box (۲

١۴ - کار با Walkthrough
ایجاد Walkthrough - کنترل Walkthrough - ویرایش Walkthrough

١۵ - توپوگرافی
ایجاد توپوگرافی از فایل Dwg - ایجاد Toposurface - دستور Select Import Instance

١۶ - تهیه رندر
فرایند رندر - کیفیت رندر

١٧ - ترسیم میز بیلیارد
ایجاد Family جدید - ایجاد Reference Plane - اعمال محدودیت - ایجاد پارامترها - بررسی پارامترها

١٨ - تکمیل میز بیلیارد
ایجاد سطح میز - دستور Sweep - تعیین پروفایل Sweep - ایجاد حفره ها - ایجاد پایه ها (۱) - ایجاد پایه ها (۲)

١٩ - تهیه خروجی
تهیه خروجی برای AutoCAD - تنظیمات خروجی برای AutoCAD

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image