آموزش +Network - دوره پیشرفته

image۱ - مدیریت Switchها
مبانی پیکربندی Switchها - سرویس های Switch - مفاهیم مرتبط با Switch

۲ - کاربرد Packet Tracer
ورود به Packet Tracer - تغییر Hostname

۳ - پیکربندی Interface
پیکربندی (Interface (۱ - پیکربندی (Interface (۲

۴ - مدیریت VLANها
اختصاص IP به Switch - پیکربندی VLANها - افزودن پورت به VLAN - پروتکل های VLAN

۵ - ویژگی های اختصاصی Switchها
ویژگی Port Bonding - ویژگی Port Security

۶ - مدیریت Routerها
پیکربندی Routerها - تنظیم Interfaceهای Router - کار با Interfaceهای Serial

۷ - اتصال Routerها به یکدیگر
اتصال Routerها به یکدیگر (۱) - اتصال Routerها به یکدیگر (۲)

۸ - روش های Troubleshooting
مبانی اشکال زدایی - مشکل Port Configuration - مشکلات منطقی

۹ - اصول مسیریابی
مسیریابی در Router - کار با Routing Table - مفاهیم مرتبط با مسیریابی

۱۰ - روش های مسیریابی
کار با IP Routing - ایجاد Router سفارشی - مسیریابی Static - مسیریابی Dynamic

۱۱ - نقش Metric Value
مفهوم Metric Value - انواع Metric Value

۱۲ - پروتکل های مسیریابی
آشنایی با پروتکل RIP - کاربرد پروتکل RIP - پروتکل IGRP - پروتکل های Link State - پروتکل های Hybrid

۱۳ - بررسی تنظیمات TCP/IP
دستور Ipconfig - کار با Switchهای Ipconfig - دستور Ping - تنظیمات دستور Ping - تنظیم حجم و تعداد بسته ها

۱۴ - کار با دستورهای Tracert و Netstat
دستور Tracert - کار با Switch های Tracert - دستور Netstat - تنظیمات (Netstat (۱ - تنظیمات (Netstat

۱۵ - رصد و کنترل شبکه
مفهوم NetBT - کار با Nbtstat - کار با Nslookup - سایر دستورات شبکه

۱۶ - کاربرد Wireless
مبانی کار با Wireless - انواع شبکه های Wireless - استانداردهای Wireless - عملکرد کانال ها

۱۷ - پروتکل های رمزگذاری
پروتکل WEP - پروتکل های WPA و WPA2

۱۸ - تنظیمات صفحه مدیریت
تغییر نام کاربری و رمز عبور - مدیریت SSID - تنظیم Wireless Mac Filter

۱۹ - تهدیدات شبکه Wireless
نفوذ به Wireless - رمزگشایی Wireless - تهدید Rogue Access Point

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image