آموزش Audition CC - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه - آشنایی با محیط کاری

٢ - تنظیمات محیط کاری
سفارشی کردن محیط کاری - آشنایی با فضاهای کاری - ایجاد یک محیط کاری سفارشی

٣ - تنظیم سخت افزارها
تنظیم سخت افزارها

۴ - مفاهیم ابتدایی
آشنایی با Frequency - آشنایی با Amplitude - آشنایی با Sample Rate - آشنایی با Bit Depth

۵ - وارد کردن فایل ها
وارد کردن فایل های صوتی - پانل Media Browser - وارد کردن فایل ها از دیسک

۶ - اصول ضبط صدا
ایجاد یک فایل جدید - روش ضبط صدا

٧ - وارد کردن ویدیو
وارد کردن ویدیو

٨ - نماهای Spectral
آشنایی با Frequency Display - آشنایی با Pitch Display

٩ - تغییر مقیاس
تغییر مقیاس

١٠ - انتخاب قسمتی از صدا
انتخاب قسمتی از صدا (١) - انتخاب قسمتی از صدا (٢)

١١ - آشنایی با ابزارها
ابزار Paintbrush - ابزار Spot Healing Brush

١٢ - کنترل های Zoom
کنترل های Zoom (١) - کنترل های Zoom (٢)

١٣ - آشنایی با Markerها
ایجاد Markerها - نکاتی درباره Markerها

١۴ - کنترل های Playback
کنترل های Playback (١) - کنترل های Playback (٢)

١۵ - تنظیمات Playback
تنظیمات Playback

١۶ - کپی کردن صدا
استفاده از Clipboard - استفاده از Mix Paste

١٧ - تنظیم دستی Level صدا
تنظیم دستی Level صدا

١٨ - نرمال سازی Level صدا
نرمال سازی Level صدا (١) - نرمال سازی Level صدا (٢)

١٩ - اضافه کردن Fadeها
اضافه کردن Fadeها (١) - اضافه کردن Fadeها (٢)

٢٠ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image