آموزش Audition CC - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه - آشنایی با محیط کاری

٢ - تنظیمات محیط کاری
سفارشی کردن محیط کاری - آشنایی با فضاهای کاری - ایجاد یک محیط کاری سفارشی

٣ - تنظیم سخت افزارها
تنظیم سخت افزارها

۴ - مفاهیم ابتدایی
آشنایی با Frequency - آشنایی با Amplitude - آشنایی با Sample Rate - آشنایی با Bit Depth

۵ - وارد کردن فایل ها
وارد کردن فایل های صوتی - پانل Media Browser - وارد کردن فایل ها از دیسک

۶ - اصول ضبط صدا
ایجاد یک فایل جدید - روش ضبط صدا

٧ - وارد کردن ویدیو
وارد کردن ویدیو

٨ - نماهای Spectral
آشنایی با Frequency Display - آشنایی با Pitch Display

٩ - تغییر مقیاس
تغییر مقیاس

١٠ - انتخاب قسمتی از صدا
انتخاب قسمتی از صدا (١) - انتخاب قسمتی از صدا (٢)

١١ - آشنایی با ابزارها
ابزار Paintbrush - ابزار Spot Healing Brush

١٢ - کنترل های Zoom
کنترل های Zoom (١) - کنترل های Zoom (٢)

١٣ - آشنایی با Markerها
ایجاد Markerها - نکاتی درباره Markerها

١۴ - کنترل های Playback
کنترل های Playback (١) - کنترل های Playback (٢)

١۵ - تنظیمات Playback
تنظیمات Playback

١۶ - کپی کردن صدا
استفاده از Clipboard - استفاده از Mix Paste

١٧ - تنظیم دستی Level صدا
تنظیم دستی Level صدا

١٨ - نرمال سازی Level صدا
نرمال سازی Level صدا (١) - نرمال سازی Level صدا (٢)

١٩ - اضافه کردن Fadeها
اضافه کردن Fadeها (١) - اضافه کردن Fadeها (٢)

٢٠ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته