آموزش Rhino - دوره پیشرفته

image۱ - دستورات Boolean
دستورات (Boolean (۱ - دستورات (Boolean (۲

۲ - تکمیل مدل موبایل
تکمیل Speaker - ایجاد دکمه Home - تکمیل دکمه Home - دکمه های کناری موبایل - ویرایش دکمه های کناری موبایل - ایجاد صفحه نمایش

۳ - کار با دستور Wire Cut
کار با دستور Wire Cut

۴ - تغيير در لبه ها و سطوح
کار با دستور Move Edge - کار با دستور Move Face - کار با دستور Fold Face

۵ - ایجاد و ویرایش حفره ها
ایجاد حفره ها - ویرایش حفره ها

۶ - تغيير شكل objectها
تغيير شكل Objectها (۱) - تغيير شكل Objectها (۲)

۷ - کار با نورها
انواع نور - افزودن Spotlight - تنظیمات Spotlight

۸ - درج انواع نور
افزودن Point Light - افزودن Directional Light - افزودن Rectangular Light

۹ - آشنایی با Material
کار با Material - پانل Material

۱۰ - تعيين Material
تعيين Material

۱۱ - ایجاد بازتاب محيط
ایجاد بازتاب محيط (۱) - ایجاد بازتاب محيط (۲)

۱۲ - درج  Bump
افزودن Bump به سطح - افزودن Bump به لغزنده ماوس

۱۳ - ایجاد Material ماوس
ایجاد Texture - کار با Decals

۱۴ - طراحی اولیه تایر
پروفایل رینگ - منحنی های تایر - سطح بیرونی رینگ و تایر

۱۵ - طراحی پره ها
منحنی های داخلی پره ها - منحنی های پره ها - سطح پره های داخلی

۱۶ - تکمیل طراحی پره ها
تبدیل پره ها به Object - تکمیل پره های رینگ - افزودن جزئیات به پره ها

۱۷ - طراحی پیچ ها و حفره ها
ایجاد پیچ ها - ایجاد حفره آچار چرخ

۱۸ - اتصال رینگ و پره ها
اتصال رینگ و پره ها

۱۹ - تکمیل طراحی تایر
کاربرد آج در تایر - ایجاد آج بر روی سطح تایر - تنظيم آج بر روی سطح تایر - درج طرح بر روی سطح تایر

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی
 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image