آموزش Rhino - دوره پیشرفته

image۱ - دستورات Boolean
دستورات (Boolean (۱ - دستورات (Boolean (۲

۲ - تکمیل مدل موبایل
تکمیل Speaker - ایجاد دکمه Home - تکمیل دکمه Home - دکمه های کناری موبایل - ویرایش دکمه های کناری موبایل - ایجاد صفحه نمایش

۳ - کار با دستور Wire Cut
کار با دستور Wire Cut

۴ - تغيير در لبه ها و سطوح
کار با دستور Move Edge - کار با دستور Move Face - کار با دستور Fold Face

۵ - ایجاد و ویرایش حفره ها
ایجاد حفره ها - ویرایش حفره ها

۶ - تغيير شكل objectها
تغيير شكل Objectها (۱) - تغيير شكل Objectها (۲)

۷ - کار با نورها
انواع نور - افزودن Spotlight - تنظیمات Spotlight

۸ - درج انواع نور
افزودن Point Light - افزودن Directional Light - افزودن Rectangular Light

۹ - آشنایی با Material
کار با Material - پانل Material

۱۰ - تعيين Material
تعيين Material

۱۱ - ایجاد بازتاب محيط
ایجاد بازتاب محيط (۱) - ایجاد بازتاب محيط (۲)

۱۲ - درج  Bump
افزودن Bump به سطح - افزودن Bump به لغزنده ماوس

۱۳ - ایجاد Material ماوس
ایجاد Texture - کار با Decals

۱۴ - طراحی اولیه تایر
پروفایل رینگ - منحنی های تایر - سطح بیرونی رینگ و تایر

۱۵ - طراحی پره ها
منحنی های داخلی پره ها - منحنی های پره ها - سطح پره های داخلی

۱۶ - تکمیل طراحی پره ها
تبدیل پره ها به Object - تکمیل پره های رینگ - افزودن جزئیات به پره ها

۱۷ - طراحی پیچ ها و حفره ها
ایجاد پیچ ها - ایجاد حفره آچار چرخ

۱۸ - اتصال رینگ و پره ها
اتصال رینگ و پره ها

۱۹ - تکمیل طراحی تایر
کاربرد آج در تایر - ایجاد آج بر روی سطح تایر - تنظيم آج بر روی سطح تایر - درج طرح بر روی سطح تایر

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی
 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته