آموزش +Network - دوره متوسط

image۱ - کاربرد Bridge
کار با Bridge - کار با Bridge Table

۲ - کاربرد Switch
کار با Switch - کار با VLAN - ویژگی های STP و Trunking - ویژگی های امنیتی و کنترلی

۳ - کار با Router و Brouter
کار با Router و Brouter

۴ - مفاهیم مربوط به انتقال داده
مفهوم Broadcast Domain - مفهوم Collision Domain

۵ - انواع Deviceهای شبکه
کار با Gateway - ابزارهای امنیتی - انواع IDS

۶ - مفهوم IP
نقش IP در پروتکل TCP/IP - تبدیل Binary به Decimal - تبدیل Decimal به Binary - بخش های IP

۷ - مدیریت IP
کار با Subnet Mask - کار با Default Gateway - کلاس های IP - کار با Loopback Address - روش های ارسال و دریافت داده ها

۸ - مدیریت TCP/IP
کار با TCP/IP Ports - تنظیمات دستی TCP/IP

۹ - اختصاص خودکار IP
پروتکل DHCP - نقش Scope و Server - مفاهیم APIPA و BOOTP

۱۰ - مفهوم Domain Name
فرایند درخواست داده ها - انواع Domain Name

۱۱ - مدل TCP/IP
مفهوم  Protocol Suite - نقش پروتکل TCP - فرایند Three Way Handshake

۱۲ - لایه های مدل TCP/IP
کار با لایه Internet - سایر پروتکل های لایه Internet - پروتکل HTTP و HTTPS - ارسال و دریافت ایمیل ها - کار با MNTP،NTP و SNMP - پروتکل های انتقال

۱۳ - مفهوم IPv6
کار با  IPv6 - انواع IPv6

۱۴ - سرویس های شبکه
مفهوم Network Services - سرویس NAT - سرویس های SNAT و PAT - سرویس های دسترسی از راه دور - سایر سرویس های شبکه

۱۵ - استفاده بهینه از IPها
مفهوم Subnetting - محاسبه Subnet

۱۶ - مثال های Subnet
ایجاد IPهای Subnet (1) - ایجاد IPهای Subnet (2) - سوالات مربوط به Subnet (1) - سوالات مربوط به Subnet (2) - طراحی Subnet از شبکه

۱۷ - مفهوم Classless
مفهوم Classless

۱۸ - عملکرد Switchها
روش های Switching - انواع Switchها

۱۹ - قابلیت های Switchها
قابلیت SNMP Monitoring - قابلیت Link Aggregation

۲۰ - کنترل کیفیت خدمات
مفهوم Quality Of Service - مفهوم Delay و Flow Control - مفهوم Jitter

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image