آموزش Windows 10 - دوره پیشرفته

image۱ - کار در محیط شبکه
مفهوم شبکه - نمایش یک شبکه - کاربرد نام کامپیوتر - قابلیت Remote Desktop

۲ - کار با نسخه پشتیبان
مفهوم نسخه پشتیبان - تهیه نسخه پشتیبان - بازیابی نسخه پشتیبان

۳ - به روز رسانی خودکار
به روز رسانی خودکار Backupها - تنظیمات به روز رسانی خودکار - کار با File History - پیشتیبان گیری دستی

۴ - به روز رسانی Windows
به روز رسانی Windows

۵ - کاربرد Windows Defender
کار با Windows Defender - جلوگیری از فایل های مخرب - کار با Hard Diskهای ویروسی

۶ - استفاده از Action Center
آشنایی با Action Center - کار با Action Center

۷ - بهبود عملکرد کامپیوتر
کار با Task Manager - کار با Quick Link Menu - کار با Recovery

۸ - استفاده از Taskbar
ایجاد میان برها - کار با نوار وظیفه - فضای آگاه سازی

۹ - کار با پنجره ها
ویژگی های Snap و Shake - تغییر نحوه نمایش پنجره ها - میان برهای صفحه کلید - کار با Folder Option - تغییر نحوه نمایش محتویات پنجره ها

۱۰ - کار با پنجره Personalization
تغییر تصویر زمینه Desktop - نحوه قرارگیری تصاویر در Desktop - سایر بخش های Personalization

۱۱ - اصول و روش های جستجو
اصول جستجو در Windows - جستجو توسط مرورگر Windows - جستجو توسط علامت ستاره - ویرایش و به روز رسانی Index - نقش سربرگ Search

۱۲ - درج متن در Windows
کار با Notepad - کار با Wordpad

۱۳ - کار با Paint
کار با Paint (١) - کار با Paint (٢)

۱۴ - ابزارهای Windows
کار با Calculator - ابزار Snapping - ابزار Magnifier

۱۵ - کار با ساعت و تاریخ
تغییر ساعت و تاریخ - نمایشگرهای ساعت و تاریخ - تغییر نام کامپیوتر

۱۶ - استفاده از Monitor
ویژگی های یک Monitor - تغییر Resolution

۱۷ - امکانات فارسی
افزودن صفحه کلید فارسی - فعال کردن تقویم شمسی

۱۸ - محافظت از اطلاعات
کار با Bitlocker - کار با ویژگی امنیتی EFS

۱۹ - کار با System Restore
کار با System Restore

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته