آموزش Windows 10 - دوره پیشرفته

image۱ - کار در محیط شبکه
مفهوم شبکه - نمایش یک شبکه - کاربرد نام کامپیوتر - قابلیت Remote Desktop

۲ - کار با نسخه پشتیبان
مفهوم نسخه پشتیبان - تهیه نسخه پشتیبان - بازیابی نسخه پشتیبان

۳ - به روز رسانی خودکار
به روز رسانی خودکار Backupها - تنظیمات به روز رسانی خودکار - کار با File History - پیشتیبان گیری دستی

۴ - به روز رسانی Windows
به روز رسانی Windows

۵ - کاربرد Windows Defender
کار با Windows Defender - جلوگیری از فایل های مخرب - کار با Hard Diskهای ویروسی

۶ - استفاده از Action Center
آشنایی با Action Center - کار با Action Center

۷ - بهبود عملکرد کامپیوتر
کار با Task Manager - کار با Quick Link Menu - کار با Recovery

۸ - استفاده از Taskbar
ایجاد میان برها - کار با نوار وظیفه - فضای آگاه سازی

۹ - کار با پنجره ها
ویژگی های Snap و Shake - تغییر نحوه نمایش پنجره ها - میان برهای صفحه کلید - کار با Folder Option - تغییر نحوه نمایش محتویات پنجره ها

۱۰ - کار با پنجره Personalization
تغییر تصویر زمینه Desktop - نحوه قرارگیری تصاویر در Desktop - سایر بخش های Personalization

۱۱ - اصول و روش های جستجو
اصول جستجو در Windows - جستجو توسط مرورگر Windows - جستجو توسط علامت ستاره - ویرایش و به روز رسانی Index - نقش سربرگ Search

۱۲ - درج متن در Windows
کار با Notepad - کار با Wordpad

۱۳ - کار با Paint
کار با Paint (١) - کار با Paint (٢)

۱۴ - ابزارهای Windows
کار با Calculator - ابزار Snapping - ابزار Magnifier

۱۵ - کار با ساعت و تاریخ
تغییر ساعت و تاریخ - نمایشگرهای ساعت و تاریخ - تغییر نام کامپیوتر

۱۶ - استفاده از Monitor
ویژگی های یک Monitor - تغییر Resolution

۱۷ - امکانات فارسی
افزودن صفحه کلید فارسی - فعال کردن تقویم شمسی

۱۸ - محافظت از اطلاعات
کار با Bitlocker - کار با ویژگی امنیتی EFS

۱۹ - کار با System Restore
کار با System Restore

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image