آموزش Android Programming - دوره مقدماتی

image۱ - مبانی
مقدمه - آشنایی با اندروید - تاریخچه اندروید

۲ - ساختار و کامپوننت های App
ساختار یک (App (۱ - ساختار یک (App (۲ - کامپوننت Activity - سایر کامپوننت های یک App - پیاده سازی App با جاوا

۳ - آشنایی با Package ها
کار با Package ها - فراخوانی Package ها - استفاده از SDK Manager

۴ - ایجاد App جدید
ایجاد نخستین App اندروید - تنظیمات App جدید (۱) - تنظیمات App جدید (۲)

۵ - کار با Android Studio
محیط عمومی برنامه - کار در نمای Project - سفارشی کردن محیط کاری

۶ - کار با Virtual Device
ایجاد Virtual Device - تنظیمات Virtual Device - اجرای Virtual Device - اتصال فیزیکیDevice

۷ - ساختار پروژه اندروید
ساختار پروژه اندروید (۱) - ساختار پروژه اندروید (۲)

۸ - کار با Gradle Scripts
مفهوم Gradle Scripts - مدیریت Gradle Scripts

۹ - مدیریت فایل Manifest
آشنایی با فایل Manifest - ویرایش فایل Manifest - تعیین Label یک App - عنصر Activity

۱۰ - کار با Resource ها
کار با App Resource ها - ایجاد Resource File

۱۱ - کار در نمای Design
کار در نمای (Design (۱ - کار در نمای (Design (۲ - ایجاد Activity جدید - کلاس های View و ViewGroup

۱۲ - کار با Layout ها
آشنایی با Layout - ایجاد و بارگذاری فایل Layout

۱۳ - کار با LinearLayout
واحدهای اندازه گیری - استفاده از LinearLayout - خصوصیات LinearLayout - استفاده از Container ها

۱۴ - ایجاد LinearLayout سفارشی
ایجاد LinearLayout سفارشی (۱) - ایجاد LinearLayout سفارشی (۲)

۱۵ - کار با RelativeLayout
استفاده از RelativeLayout - تنظیم مکان دکمه و متن - تنظیم محل کامپوننت

۱۶ - کار با ConstraintLayout
آشنایی با ConstraintLayout - تنظیمات ConstraintLayout - استفاده از Guideline ها - طراحی حالتLandscape


۱۷ - افزودن View ها و کامپوننت ها
افزودن View ها (۱) - افزودن View ها (۲) - کنترل نمایش کامپوننت ها

۱۸ - کار با متون
دریافت و نمایش مقادیر متنی - تنظیمات TextView - درج متون طولانی - ایجاد Scrollbar

۱۹ - فرم ثبت نام
ایجاد یک فرم ثبت نام - تنظیمات فرم ثبت نام

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image