آموزش ASP.NET - دوره متوسط

image۱ - کار با Layout
ایجاد Layout - ویرایش Layout - ایجاد View توسط Layout

۲ - انواع HTML Helper
کار با HTML Helperها - کار با ActionLink - کار با TextBox - کار با TextArea

۳ - کاربرد CheckBox
کار با CheckBox - دریافت اطلاعات از CheckBox

۴ - کاربرد RadioButton
کار با RadioButton - استفاده از RadioButton

۵ - کاربرد DropDownList
کار با DropDownList - ارتباط Enum و DropDownList - کار با DropDownListFor

۶ - سایر انواع HTML Helper
کار با فیلدهای مخفی - درج رمز عبور و برچسب - کاربرد Editor

۷ - طراحی HTML Helper
طراحی به صورت Inline - طراحی به صورت External - ایجاد بدنه (HTML Helper (۱ - ایجاد بدنه (HTML Helper (۲ - ایجاد بدنه (HTML Helper (۳

۸ - کار با بانک های اطلاعاتی
کار با SQL Server - اتصال به بانک اطلاعاتی (۱) - اتصال به بانک اطلاعاتی (۲) - آشنایی با Model.Edmx

۹ - معماری سه لایه
معماری سه لایه

۱۰ - طراحی متد Create
طراحی BLL - کار با متد SaveChanges

۱۱ - کاربرد UI
ایجاد UI - بررسی عملکرد UI

۱۲ - نمایش داده ها
ایجاد لیست - طراحی لایه منطق لیست - انتقال داده ها برای نمایش

۱۳ - جستجوی داده ها
کاربرد ID - ایجاد View برای جستجو - طراحی Controller جستجو

۱۴ - به روز رسانی اطلاعات
طراحی لایه منطق Update - کار با Update - ارجاع داده ها به لیست

۱۵ - نمایش جزئیات و حذف داده ها
نمایش جزئیات هر رکورد - حذف رکوردها از جدول - نمایش کادر تایید حذف

۱۶ - کار با ViewData و TempData
کار با ViewData و TempData

۱۷ - کار با ViewModel
مفهوم ViewModel - ایجاد ViewModel - اختصاص دادن ViewModel

۱۸ - دستورات Layout
دستورات اوليه Layout - دستورات بدنه Layout

۱۹ - کار با Section و Partial View
کار با Sectionها - کار با Partial View

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته