آموزش ASP.NET - دوره متوسط

image۱ - کار با Layout
ایجاد Layout - ویرایش Layout - ایجاد View توسط Layout

۲ - انواع HTML Helper
کار با HTML Helperها - کار با ActionLink - کار با TextBox - کار با TextArea

۳ - کاربرد CheckBox
کار با CheckBox - دریافت اطلاعات از CheckBox

۴ - کاربرد RadioButton
کار با RadioButton - استفاده از RadioButton

۵ - کاربرد DropDownList
کار با DropDownList - ارتباط Enum و DropDownList - کار با DropDownListFor

۶ - سایر انواع HTML Helper
کار با فیلدهای مخفی - درج رمز عبور و برچسب - کاربرد Editor

۷ - طراحی HTML Helper
طراحی به صورت Inline - طراحی به صورت External - ایجاد بدنه (HTML Helper (۱ - ایجاد بدنه (HTML Helper (۲ - ایجاد بدنه (HTML Helper (۳

۸ - کار با بانک های اطلاعاتی
کار با SQL Server - اتصال به بانک اطلاعاتی (۱) - اتصال به بانک اطلاعاتی (۲) - آشنایی با Model.Edmx

۹ - معماری سه لایه
معماری سه لایه

۱۰ - طراحی متد Create
طراحی BLL - کار با متد SaveChanges

۱۱ - کاربرد UI
ایجاد UI - بررسی عملکرد UI

۱۲ - نمایش داده ها
ایجاد لیست - طراحی لایه منطق لیست - انتقال داده ها برای نمایش

۱۳ - جستجوی داده ها
کاربرد ID - ایجاد View برای جستجو - طراحی Controller جستجو

۱۴ - به روز رسانی اطلاعات
طراحی لایه منطق Update - کار با Update - ارجاع داده ها به لیست

۱۵ - نمایش جزئیات و حذف داده ها
نمایش جزئیات هر رکورد - حذف رکوردها از جدول - نمایش کادر تایید حذف

۱۶ - کار با ViewData و TempData
کار با ViewData و TempData

۱۷ - کار با ViewModel
مفهوم ViewModel - ایجاد ViewModel - اختصاص دادن ViewModel

۱۸ - دستورات Layout
دستورات اوليه Layout - دستورات بدنه Layout

۱۹ - کار با Section و Partial View
کار با Sectionها - کار با Partial View

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image