آموزش Excel 2019 - دوره مقدماتی

image۱ - ورود به برنامه
مقدمه - محیط عمومی برنامه - اصول ابتدایی - ایجاد یک Workbook جديد - اصول طراحی Worksheet

۲ - کار با داده ها
درج و ویرایش داده ها - دستورات Undo و Redo - جا به جایی در میان سلول ها

۳ - مبانی کار در Excel
کار با سربرگ های Ribbon - کار با نوار فرمول - کار با نوار وضعیت - کار با مرکز تنظیمات

۴ - اصول و مبانی ذخیره سازی
اصول ذخیره سازی - فرمت های ذخیره فایل ها - ذخیره توسط فرمت های قدیمی - مد سازگاری - ذخیره به عنوان HTML - ذخیره به عنوان PDF

۵ - رمزگذاری و بازیابی خودکار
رمز گذاری بر روی اسناد - بازیابی خودکار - پانل Document Recovery

۶ - باز کردن فایل ها
اصول باز کردن فایل ها - حالت های باز کردن اسناد - منوی Recent Workbooks - کار با چندین Workbook - نقش داده ها در Excel - اصول مقدماتی کار با اعداد

۷ - شناسایی و درج داده ها
شناسایی داده های متنی - شناسایی داده های عددی - شناسایی تاریخ - درج زمان - درج تاریخ و زمان در یک سلول

۸ - ویژگی AutoComplete
کار با ویژگی AutoComplete - تنظیمات AutoComplete - کار با ابزار AutoCorrect

۹ - پر کردن خودکار سلول ها
ویژگی Auto Fill - کار با Auto Fill - فهرست های Auto Fill - ویژگی Flash Fill - ابزار Auto Fit

۱۰ - روش های انتخاب
انتخاب سلول ها توسط ماوس - انتخاب توسط روش Two Step - انتخاب چندین ستون و ردیف - انتخاب سلول های غیر همجوار - انتخاب توسط روش Auto Select - انتخاب توسط صفحه کلید

۱۱ - ویرایش داده ها
مبانی ویرایش داده ها - استفاده از دستورات ویرایشی - روش Drag & Drop

۱۲ - بازنشانی محتویات حافظه
دستور (Paste Special (۱ - دستور (Paste Special (۲ - کار با پانل Clipboard - تنظیمات پانل Clipboard

۱۳ - مدیریت Worksheet ها
افزودن ستون ها و ردیف ها - نحوه افزودن سلول ها - نحوه حذف سلول ها

۱۴ - کار با Worksheetها
کاربرد Worksheetها - درج و حذف Worksheetها - مخفی کردن Worksheetها - تغییر نام و مرتب سازی

۱۵ - کاربرد گروه بندی
گروه بندی Worksheetها - گروه بندی و مخفی کردن - گروه بندی و تغییر قالب بندی - گروه بندی و ویرایش داده ها - انتقال Worksheetها

۱۶ - جستجو و جایگزینی
کاربرد دستور Go To - کار با ویژگی Find - قابلیت Find All - تنظیمات پیشرفته جستجو (۱) - تنظیمات پیشرفته جستجو (۲) - کار با دستور Replace

۱۷ - کاربرد بررسی کننده املایی
بررسی کننده املایی - صرف نظر از کلمات اشتباه - تنظیمات بررسی کننده املایی - تنظیمات Custom Dictionary

۱۸ - اصول قالب بندی
اصول اولیه قالب بندی - قالب بندی General

۱۹ - قالب بندی اعداد
مبانی قالب بندی اعداد - قالب بندی Currency و Number - قالب بندی Percentage - قالب بندی Scientific و Text - قالب بندی تاریخ و زمان

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته