آموزش Excel 2019 - دوره مقدماتی

image۱ - ورود به برنامه
مقدمه - محیط عمومی برنامه - اصول ابتدایی - ایجاد یک Workbook جديد - اصول طراحی Worksheet

۲ - کار با داده ها
درج و ویرایش داده ها - دستورات Undo و Redo - جا به جایی در میان سلول ها

۳ - مبانی کار در Excel
کار با سربرگ های Ribbon - کار با نوار فرمول - کار با نوار وضعیت - کار با مرکز تنظیمات

۴ - اصول و مبانی ذخیره سازی
اصول ذخیره سازی - فرمت های ذخیره فایل ها - ذخیره توسط فرمت های قدیمی - مد سازگاری - ذخیره به عنوان HTML - ذخیره به عنوان PDF

۵ - رمزگذاری و بازیابی خودکار
رمز گذاری بر روی اسناد - بازیابی خودکار - پانل Document Recovery

۶ - باز کردن فایل ها
اصول باز کردن فایل ها - حالت های باز کردن اسناد - منوی Recent Workbooks - کار با چندین Workbook - نقش داده ها در Excel - اصول مقدماتی کار با اعداد

۷ - شناسایی و درج داده ها
شناسایی داده های متنی - شناسایی داده های عددی - شناسایی تاریخ - درج زمان - درج تاریخ و زمان در یک سلول

۸ - ویژگی AutoComplete
کار با ویژگی AutoComplete - تنظیمات AutoComplete - کار با ابزار AutoCorrect

۹ - پر کردن خودکار سلول ها
ویژگی Auto Fill - کار با Auto Fill - فهرست های Auto Fill - ویژگی Flash Fill - ابزار Auto Fit

۱۰ - روش های انتخاب
انتخاب سلول ها توسط ماوس - انتخاب توسط روش Two Step - انتخاب چندین ستون و ردیف - انتخاب سلول های غیر همجوار - انتخاب توسط روش Auto Select - انتخاب توسط صفحه کلید

۱۱ - ویرایش داده ها
مبانی ویرایش داده ها - استفاده از دستورات ویرایشی - روش Drag & Drop

۱۲ - بازنشانی محتویات حافظه
دستور (Paste Special (۱ - دستور (Paste Special (۲ - کار با پانل Clipboard - تنظیمات پانل Clipboard

۱۳ - مدیریت Worksheet ها
افزودن ستون ها و ردیف ها - نحوه افزودن سلول ها - نحوه حذف سلول ها

۱۴ - کار با Worksheetها
کاربرد Worksheetها - درج و حذف Worksheetها - مخفی کردن Worksheetها - تغییر نام و مرتب سازی

۱۵ - کاربرد گروه بندی
گروه بندی Worksheetها - گروه بندی و مخفی کردن - گروه بندی و تغییر قالب بندی - گروه بندی و ویرایش داده ها - انتقال Worksheetها

۱۶ - جستجو و جایگزینی
کاربرد دستور Go To - کار با ویژگی Find - قابلیت Find All - تنظیمات پیشرفته جستجو (۱) - تنظیمات پیشرفته جستجو (۲) - کار با دستور Replace

۱۷ - کاربرد بررسی کننده املایی
بررسی کننده املایی - صرف نظر از کلمات اشتباه - تنظیمات بررسی کننده املایی - تنظیمات Custom Dictionary

۱۸ - اصول قالب بندی
اصول اولیه قالب بندی - قالب بندی General

۱۹ - قالب بندی اعداد
مبانی قالب بندی اعداد - قالب بندی Currency و Number - قالب بندی Percentage - قالب بندی Scientific و Text - قالب بندی تاریخ و زمان

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image