آموزش Android Programming - دوره پیشرفته

image۱ - سفارشی کردن ListView
سفارشی کردن ListView

۲ - کار با ArrayAdapter
ایجاد ArrayAdapter سفارشی (۱) - ایجاد ArrayAdapter سفارشی (۲) - نمایش تصویر هر آیتم

۳ - کار با RecyclerView و Parcelable
کار با RecyclerView - تنظیمات RecyclerView - آشنایی با پلاگین Parcelable - کار با پلاگین Parcelable

۴ - طراحی بازی Balloon
شبیه سازی بازی - ایجاد حالت (Full Screen (۱ - ایجاد حالت (Full Screen (۲ - ایجاد تصویر پشت زمینه - افزودن کنترل های Toolbar - افزودن ساير کنترل ها

۵ - ایجاد متدها
نمایش Pin ها - ایجاد کلاس Balloon - ایجاد متد سازنده کلاس Balloon - تکمیل متد onCreate - مديريت رنگ ها

۶ - ایجاد انیمیشن
اضافه کردن انیمیشن - اجرای انیمیشن (۱) - اجرای انیمیشن (۲) - افزودن مراحل مختلف به بازی

۷ - کلاس ASyncTask
کلاس (ASyncTask (۱ - کلاس (ASyncTask (۲

۸ - مدیریت Object ها
انهدام Object ها - تصادم Objectها - محاسبه امتیازات - متد updateDisplay - محدود کردن تعداد Objectها - مدیریت Pin ها

۹ - مدیریت بازی
متد gameOver - اجرای یک مرحله در هر زمان - محاسبه تعداد Objectها - تکمیل دکمه Go - محاسبه بالاترین امتیاز - نمایش کادر امتيازات

۱۰ - افزودن موسیقی
افزودن موسیقی (۱) - افزودن موسیقی (۲)

۱۱ - طراحی بازی Brick Breaker
ساختار اولیه بازی - کلاس GamePanel - کلاس MainThread - تکمیل کلاس GamePanel

۱۲ - متد Run
ایجاد متد Run - تکمیل متد Run - مدیریت Thread

۱۳ - افزودن تصویر پشت زمینه
افزودن تصویر پشت زمینه (۱) - افزودن تصویر پشت زمینه (۲)

۱۴ - کلاس های Ball و Paddle
کلاس Ball - متد update - حرکت توپ در صفحه - کلاس Paddle - کنترل حرکت Paddle - مدیریت لمس صفحه

۱۵ - مدیریت برخورد توپ
برخورد با زمین - برخورد با Paddle

۱۶ - ایجاد آجرها
افزودن آجرها - برخورد توپ با آجرها

۱۷ - منوی اصلی
ایجاد منوی اصلی (۱) - ایجاد منوی اصلی (۲) - مدیریت دکمه ها

۱۸ - طراحی صفحه پایانی
طراحی صفحه پایانی (۱) - طراحی صفحه پایانی (۲) - مدیریت دکمه های SubMenu

۱۹ - ایجاد فایل APK
ایجاد فایل APK

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته