آموزش Android Programming - دوره پیشرفته

image۱ - سفارشی کردن ListView
سفارشی کردن ListView

۲ - کار با ArrayAdapter
ایجاد ArrayAdapter سفارشی (۱) - ایجاد ArrayAdapter سفارشی (۲) - نمایش تصویر هر آیتم

۳ - کار با RecyclerView و Parcelable
کار با RecyclerView - تنظیمات RecyclerView - آشنایی با پلاگین Parcelable - کار با پلاگین Parcelable

۴ - طراحی بازی Balloon
شبیه سازی بازی - ایجاد حالت (Full Screen (۱ - ایجاد حالت (Full Screen (۲ - ایجاد تصویر پشت زمینه - افزودن کنترل های Toolbar - افزودن ساير کنترل ها

۵ - ایجاد متدها
نمایش Pin ها - ایجاد کلاس Balloon - ایجاد متد سازنده کلاس Balloon - تکمیل متد onCreate - مديريت رنگ ها

۶ - ایجاد انیمیشن
اضافه کردن انیمیشن - اجرای انیمیشن (۱) - اجرای انیمیشن (۲) - افزودن مراحل مختلف به بازی

۷ - کلاس ASyncTask
کلاس (ASyncTask (۱ - کلاس (ASyncTask (۲

۸ - مدیریت Object ها
انهدام Object ها - تصادم Objectها - محاسبه امتیازات - متد updateDisplay - محدود کردن تعداد Objectها - مدیریت Pin ها

۹ - مدیریت بازی
متد gameOver - اجرای یک مرحله در هر زمان - محاسبه تعداد Objectها - تکمیل دکمه Go - محاسبه بالاترین امتیاز - نمایش کادر امتيازات

۱۰ - افزودن موسیقی
افزودن موسیقی (۱) - افزودن موسیقی (۲)

۱۱ - طراحی بازی Brick Breaker
ساختار اولیه بازی - کلاس GamePanel - کلاس MainThread - تکمیل کلاس GamePanel

۱۲ - متد Run
ایجاد متد Run - تکمیل متد Run - مدیریت Thread

۱۳ - افزودن تصویر پشت زمینه
افزودن تصویر پشت زمینه (۱) - افزودن تصویر پشت زمینه (۲)

۱۴ - کلاس های Ball و Paddle
کلاس Ball - متد update - حرکت توپ در صفحه - کلاس Paddle - کنترل حرکت Paddle - مدیریت لمس صفحه

۱۵ - مدیریت برخورد توپ
برخورد با زمین - برخورد با Paddle

۱۶ - ایجاد آجرها
افزودن آجرها - برخورد توپ با آجرها

۱۷ - منوی اصلی
ایجاد منوی اصلی (۱) - ایجاد منوی اصلی (۲) - مدیریت دکمه ها

۱۸ - طراحی صفحه پایانی
طراحی صفحه پایانی (۱) - طراحی صفحه پایانی (۲) - مدیریت دکمه های SubMenu

۱۹ - ایجاد فایل APK
ایجاد فایل APK

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image