آموزش CorelDRAW - دوره پیشرفته

image۱ - آشنایی با Style ها
کار با Style ها – ویرایش Style ها

۲ - ابزارهای مجموعه Shape
ابزارهای Smudge و Roughen – ابزارهای زیر مجموعه Style – پانل Transformation

۳ - وارد کردن و ویرایش تصاویر
وارد کردن تصاویر – ویرایش تصاویر Bitmap – تنظیم میزان روشنایی تصویر – حذف قسمتی از تصویر

۴ - برش تصاویر
ابزار Crop – ابزار Knife – زیر ابزارهای Crop – تنظیم قاب تصویر

۵ - افکت های تصاویر
افکت های گروه 3D – افکت های Art Strokes و Blur – سایر انواع افکت ها

۶ - ویرایش Bitmapها
تبدیل Object به BitmapTrace کردن تصاویر Bitmap – دستور Cutout Lab

۷ - کار با Object ها
کاربرد پانل Shaping – امکانات پانل Shaping – کار با دستور PowerClip – تنظیمات PowerClip – تغییر خطوط پیرامونی Objectها

۸ - کار با ابزار Blend
کاربرد ابزار Blend – تنظیمات ابزار Blend – طراحی یک مسیر

۹ - کار با ابزارهای تعاملی
ابزار تعاملی Contour – ابزار تعاملی Distort – ابزار تعاملی Drop Shadow – کاربرد Drop Shadow

۱۰ - ویرایش Object ها
کاربرد ابزار Envelop – کاربرد ابزار Extrude – تنظیمات ابزار Extrude – کاربرد ابزار Block Shadow

۱۱ - کاربرد Transparency
کاربرد Transparency

۱۲ - طراحی به کمک Transparency
طراحی به کمک (Transparency (۱ – طراحی به کمک (Transparency

۱۳ - رنگ آمیزی و آینه کردن
رنگ آمیزی Object ها – آینه کردن Object ها

۱۴ - کاربرد Perspective
ایجاد حالت Perspective – طراحی مکعب – رنگ آمیزی مکعب

۱۵ - افکت های Lens و Bevel
کاربرد افکت (Lens (۱ – کاربرد افکت (Lens (۲ – کاربرد افکت Bevel

۱۶ - نمایش و پیش نمایش
حالت های نمایشی – انواع پیش نمایش

۱۷ - سفارشی کردن نرم افزار
کار با پانل View Manager – نوار ابزارها و منوهای سفارشی

۱۸ - پیش نمایش و تنظیمات چاپ
پیش نمایش چاپ (۱) – پیش نمایش چاپ (۲) – تنظیمات چاپ (۱) – تنظیمات چاپ (۲)

۱۹ - ایجاد خروجی
تهیه خروجی از کل فایل – تهیه خروجی از قسمتی از فایل – تهیه خروجی با فرمت PDF – تنظیمات کادر PDF Settings

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته