آموزش CorelDRAW - دوره مقدماتی

image۱ - آشنایی با نرم افزار
مقدمه – ورود به نرم افزار

۲ - استفاده از محیط کاری
بخش های محیط کاری – کار با پانل ها

۳ - ایجاد محیط کاری سفارشی
کار با محیط کاری سفارشی – تهیه خروجی از محیط کاری

۴ - کار با اسناد و الگوها
ذخیره یک سند – ایجاد یک سند – کار با الگوها

۵ - کار با صفحات
افزودن صفحات – مرور صفحات و حذف آنها

۶ - تغییر ابعاد و بزرگنمایی
تغییر ابعاد صفحه – کار با ابزار Zoom

۷ - تصاویر Vector و Bitmap
تصاویر Vector و Bitmap

۸ - ترسیم مربع و مستطیل
کار با ابزار Rectangle – انتخاب و تغییر ابعاد Object – کار با 3Point Rectangle

۹ - اصول ویرایشی Object ها
چرخاندن و کج کردن Object ها – کپی کردن Object ها – دستورات Undo، Redo و Repeat – تغییر مشخصات Object ها – سایر تنظیمات اشکال

۱۰ - تغییر رنگ Object ها
تغییر رنگ Object ها

۱۱ - ترسیم دایره و بیضی
کار با ابزار Ellipse – کار با ابزار 3Point Ellipse

۱۲ - ابزارهای طراحی
ابزارهای ترسیم چندضلعی – کار با Graph Paper و Spiral – زیر ابزارهای Polygon – کار با ابزار Impact – کار با ابزار Shape

۱۳ - ابزارهای اتصال
کار با Straight Line Connector – سایر ابزارهای اتصال

۱۴ - ترسیم خطوط و منحنی ها
کار با ابزار Freehand – کار با Point Line–2 و Bezier – کار با ابزار Pen – ابزارهای ترسیم منحنی – کار با ابزار Smart Drawing – کار با ابزار LiveSketch

۱۵ - ویرایش گره ها و منحنی ها
افزودن و حذف گره ها – انتخاب گره ها – شکست و اتصال منحنی ها – تغيير منحنی ها و گره ها – جهت و مقیاس منحنی ها – تبدیل اشکال به منحنی

۱۶ - کار با خطوط راهنما
ایجاد خطوط راهنما – خطوط راهنمای مورب – نمایش خطوط راهنما – خطوط راهنمای از پیش ساخته

۱۷ - کار با خطوط شبکه ای
آشنایی با Document Grid – سایر خطوط شبکه ای – قابلیت Snap

۱۸ - مدیریت Object ها
جابجایی Object ها – کپی کردن خصوصیات Object – کار با دستور Duplicate – کار با دستور Clone – کار با Step And Repeat

۱۹ - کار با خطوط ترازبندی
استفاده از Alignment Guides – طراحی برگ

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته