آموزش +Network - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - مبانی اولیه
شبکه های کامپیوتری - مفاهیم پایه

٣ - انواع شبکه
انواع شبکه از نظر وسعت ناحیه - شبکه Peer To Peer - شبکه Client/Server - انواع سرور - اینترنت، اینترانت و اکسترانت

۴ - انواع توپولوژی
توپولوژی های شبکه - توپولوژی Bus - توپولوژی Star - توپولوژی Mesh - توپولوژی Ring و Hybrid

۵ - توپولوژی Wireless
کار با توپولوژی Wireless - معایب و مزایای Wireless

۶ - طرح بندی توپولوژی ها
طرح بندی توپولوژی ها

٧ - انواع کابل ها
آشنایی با Coaxial Cable - انواع کابل Coaxial - کابل های Twisted Pair

٨ - استانداردهای سیم کشی
استاندارد Straight Through Cable - استاندارد Crossover Cable - استانداردهای 568A و 568B - کار با Cat 5

٩ - کار با Fiber Optic Cable
کابل Fiber Optic - ویژگی مهم کابل ها

١٠ - متدهای دسترسی
روش های CSMA/CD و CSMA/CA - روش Token Passing

١١ - معماری شبکه
مفاهیم Baseband و Broadband - آشنایی با Ethernet - انواع معماری Ethernet - زیر استانداردهای Ethernet - معماری Token Ring

١٢ - کار با NetBEUI
پروتکل های شبکه - پروتکل NetBEUI - مفهوم NetBIOS - حالت های NetBIOS

١٣ - پروتکل IPX/SPX
آشنایی با پروتکل IPX/SPX - مدیریت بسته ها در IPX/SPX

١۴ - کار با AppleTalk و TCP/IP
پروتکل AppleTalk - پروتکل TCP/IP

١۵ - مدل OSI
کار با مدل OSI - عملکرد مدل OSI - سه لایه بالایی مدل OSI

١۶ - لایه های مدل OSI
لایه Transport - پروتکل های لایه Transport - لایه Network - لایه Data Link و Physical - مفهوم Data Encapsulation

١٧ - استاندارد IEEE
استاندارد IEEE

١٨ - کارت شبکه
کار با کارت شبکه - عملکرد Transceiverها - کار با MAC Address

١٩ - کار با Hub
کاربرد Hub - کار با پورت Uplink - انواع Hub

٢٠ - کار با MAU و Repeater
کار با MAU - کار با Repeater

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image