آموزش +Network - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - مبانی اولیه
شبکه های کامپیوتری - مفاهیم پایه

٣ - انواع شبکه
انواع شبکه از نظر وسعت ناحیه - شبکه Peer To Peer - شبکه Client/Server - انواع سرور - اینترنت، اینترانت و اکسترانت

۴ - انواع توپولوژی
توپولوژی های شبکه - توپولوژی Bus - توپولوژی Star - توپولوژی Mesh - توپولوژی Ring و Hybrid

۵ - توپولوژی Wireless
کار با توپولوژی Wireless - معایب و مزایای Wireless

۶ - طرح بندی توپولوژی ها
طرح بندی توپولوژی ها

٧ - انواع کابل ها
آشنایی با Coaxial Cable - انواع کابل Coaxial - کابل های Twisted Pair

٨ - استانداردهای سیم کشی
استاندارد Straight Through Cable - استاندارد Crossover Cable - استانداردهای 568A و 568B - کار با Cat 5

٩ - کار با Fiber Optic Cable
کابل Fiber Optic - ویژگی مهم کابل ها

١٠ - متدهای دسترسی
روش های CSMA/CD و CSMA/CA - روش Token Passing

١١ - معماری شبکه
مفاهیم Baseband و Broadband - آشنایی با Ethernet - انواع معماری Ethernet - زیر استانداردهای Ethernet - معماری Token Ring

١٢ - کار با NetBEUI
پروتکل های شبکه - پروتکل NetBEUI - مفهوم NetBIOS - حالت های NetBIOS

١٣ - پروتکل IPX/SPX
آشنایی با پروتکل IPX/SPX - مدیریت بسته ها در IPX/SPX

١۴ - کار با AppleTalk و TCP/IP
پروتکل AppleTalk - پروتکل TCP/IP

١۵ - مدل OSI
کار با مدل OSI - عملکرد مدل OSI - سه لایه بالایی مدل OSI

١۶ - لایه های مدل OSI
لایه Transport - پروتکل های لایه Transport - لایه Network - لایه Data Link و Physical - مفهوم Data Encapsulation

١٧ - استاندارد IEEE
استاندارد IEEE

١٨ - کارت شبکه
کار با کارت شبکه - عملکرد Transceiverها - کار با MAC Address

١٩ - کار با Hub
کاربرد Hub - کار با پورت Uplink - انواع Hub

٢٠ - کار با MAU و Repeater
کار با MAU - کار با Repeater

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته