آموزش Access 2019 - دوره متوسط

image۱ - فیلتر کردن داده ها
فیلتر کردن سریع داده ها - فیلتر کردن گزینشی داده ها - فیلتر کردن شرطی داده ها

۲ - جستجو و جایگزینی داده ها
جستجوی ساده داده ها - جستجوی پیشرفته داده ها - جایگزینی داده ها

۳ - چاپ داده ها
پیش نمایش چاپ - چاپ جداول

۴ - ویژگی Required
جلوگیری از ایجاد فیلدهای تھی - کاربرد فضای خالی - تنظیم مقادیر پیش فرض

۵ - کار با Index و Input Mask
جلوگیری از ورود مقادیر تکراری - ایجاد Index ترکیبی - استفاده از الگوی ورودی

۶ - قوانین سنجش اعتبار
کاربرد قوانین سنجش اعتبار - سنجش اعتبار عدد و تاریخ - سنجش اعتبار متن

۷ - سنجش اعتبار پیشرفته
سنجش اعتبار ترکیبی - سنجش اعتبار جدول

۸ - فهرست انتخاب
کار با فهرست انتخاب - ایجاد فهرست انتخاب - ویرایش فهرست انتخاب

۹ - مبانی ایجاد رابطه
تقسیم جداول بزرگ - لزوم و کارکرد رابطه - کارکرد فیلد متناظر

۱۰ - ایجاد رابطه
سربرگ Relationships - روش ایجاد رابطه

۱۱ - اصول ویرایشی رابطه ها
ویرایش رابطه - مزیت های استفاده از رابطه - به روز رسانی آبشاری

۱۲ - فهرست انتخاب و رابطه
فهرست انتخاب و رابطه (۱) - فهرست انتخاب و رابطه (۲)

۱۳ - انواع رابطه
رابطه یک به یک - رابطه چند به چند - کاربرد جدول واسطه

۱۴ - کار با بانک اطلاعاتی نمونه
طراحی جداول موسسه آموزشی - شناخت روابط - گسترش و توسعه - چاپ رابطه - آنالیز یک پایگاه داده دیگر

۱۵ - کار با Queryها
مبانی کار با Queryها - ایجاد Query توسط Wizard

۱۶ - ایجاد Query در نمای Design
ایجاد Query در نمای (Design (۱ - ایجاد Query در نمای (Design (۲

۱۷ - ویرایش Queryها
اجرا و ذخیره یک Query - کاربرد عبارات شرطی - کاربرد منوی Return - رابطه جداول در Queryها

۱۸ - کار با Macroها
ایجاد Macroها - کاربرد Macroها

۱۹ - نقش دستور Copy
انتقال به سایر برنامه ها - تبادل در میان بانک های اطلاعاتی - کپی داده ها از Excel

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image