آموزش Access 2019 - دوره متوسط

image۱ - فیلتر کردن داده ها
فیلتر کردن سریع داده ها - فیلتر کردن گزینشی داده ها - فیلتر کردن شرطی داده ها

۲ - جستجو و جایگزینی داده ها
جستجوی ساده داده ها - جستجوی پیشرفته داده ها - جایگزینی داده ها

۳ - چاپ داده ها
پیش نمایش چاپ - چاپ جداول

۴ - ویژگی Required
جلوگیری از ایجاد فیلدهای تھی - کاربرد فضای خالی - تنظیم مقادیر پیش فرض

۵ - کار با Index و Input Mask
جلوگیری از ورود مقادیر تکراری - ایجاد Index ترکیبی - استفاده از الگوی ورودی

۶ - قوانین سنجش اعتبار
کاربرد قوانین سنجش اعتبار - سنجش اعتبار عدد و تاریخ - سنجش اعتبار متن

۷ - سنجش اعتبار پیشرفته
سنجش اعتبار ترکیبی - سنجش اعتبار جدول

۸ - فهرست انتخاب
کار با فهرست انتخاب - ایجاد فهرست انتخاب - ویرایش فهرست انتخاب

۹ - مبانی ایجاد رابطه
تقسیم جداول بزرگ - لزوم و کارکرد رابطه - کارکرد فیلد متناظر

۱۰ - ایجاد رابطه
سربرگ Relationships - روش ایجاد رابطه

۱۱ - اصول ویرایشی رابطه ها
ویرایش رابطه - مزیت های استفاده از رابطه - به روز رسانی آبشاری

۱۲ - فهرست انتخاب و رابطه
فهرست انتخاب و رابطه (۱) - فهرست انتخاب و رابطه (۲)

۱۳ - انواع رابطه
رابطه یک به یک - رابطه چند به چند - کاربرد جدول واسطه

۱۴ - کار با بانک اطلاعاتی نمونه
طراحی جداول موسسه آموزشی - شناخت روابط - گسترش و توسعه - چاپ رابطه - آنالیز یک پایگاه داده دیگر

۱۵ - کار با Queryها
مبانی کار با Queryها - ایجاد Query توسط Wizard

۱۶ - ایجاد Query در نمای Design
ایجاد Query در نمای (Design (۱ - ایجاد Query در نمای (Design (۲

۱۷ - ویرایش Queryها
اجرا و ذخیره یک Query - کاربرد عبارات شرطی - کاربرد منوی Return - رابطه جداول در Queryها

۱۸ - کار با Macroها
ایجاد Macroها - کاربرد Macroها

۱۹ - نقش دستور Copy
انتقال به سایر برنامه ها - تبادل در میان بانک های اطلاعاتی - کپی داده ها از Excel

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته