آموزش Windows 7 - دوره پیشرفته

image۱ - نصب و حذف برنامه ها
نصب برنامه ها - حذف برنامه ها

۲ - اجرای خودكار برنامه ها
اجرای خودكار برنامه ها - تنظیمات System Configuration

۳ - تغییر برنامه پیش فرض
بازكردن یک فایل توسط برنامه های مختلف - تغییر برنامه پیش فرض

۴ - كار با Contactها
كار با Windows Contacts - گروه بندی Contactها

۵ - مبانی كار با Gadgetها
مبانی كار با Gadgetها - خصوصیات مشترک Gadgetها

۶ - نمایشگرهای ساعت و تاریخ
نمایشگر تاریخ - نمایشگر ساعت

۷ - سایر انواع Gadgetها
برنامه Slide Show - سایر Gadget های ویندوز 7

۸ - اصول كار با Windows Photo Viewer
اصول كار با Windows Photo Viewer - ابزارها و دستورات برنامه Windows Photo Viewer

۹ - نحوه ویرایش تصاویر توسط برنامه Paint
نحوه ویرایش تصاویر توسط برنامه Paint

۱۰ - اصول رایت اطلاعات در ویندوز
اصول رایت اطلاعات در ویندوز 7

۱۱ - روش های رایت اطلاعات
رایت اطلاعات با استفاده از روش Live File System - رایت اطلاعات با استفاده از روش Mastered

۱۲ - ایجاد دیسک های صوتی
ایجاد دیسک های صوتی

۱۳ - ایجاد Video DVD
ایجاد Video DVD - بررسی و ویرایش تنظیمات منوی DVD

۱۴ - بهبود عملكرد كامپیوتر
مبانی بهبود عملكرد كامپیوتر - روش بررسی و امتیاز دهی

۱۵ - روش های افزایش Performance
تغییر جلوه های بصری - تغییر تنظیمات Power

۱۶ - اصول كار با برنامه Disk Cleanup
اصول كار با برنامه Disk Cleanup

۱۷ - كار با Task Scheduler
زمان بندی اجرای خودكار برنامه ها - بررسی و ویرایش Taskها

۱۸ - مرتب سازی اطلاعات
نحوه قرارگیری اطلاعات در كامپیوتر - اصول كار با Disk Defragmenter - نحوه Image گرفتن از اطلاعات - نحوه پارتیشن بندی در ویندوز 7 - ایجاد یک Password Reset Disk

۱۹ - فعال و غیرفعال كردن ویژگی های ویندوز
فعال و غیر فعال كردن ویژگی های ویندوز

۲۰ - كار با Task Manager
اصول كار با Task Manager - بررسی سربرگ های كادر Task Manager

۲۱ - بازكردن برنامه ها توسط Task Manager
باز كردن برنامه ها توسط Task Manager

۲۲ - محدود كردن استفاده از كامپیوتر
مزایای ویژگی Parental Control - نحوه استفاده از ویژگی Parental Control - ویژگی BitLocker

۲۳ - مبانی كار با Windows Firewall
مبانی كار با Windows Firewall

۲۴ - آزمون‌های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون‌های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته