آموزش Windows 7 - دوره پیشرفته

image۱ - نصب و حذف برنامه ها
نصب برنامه ها - حذف برنامه ها

۲ - اجرای خودكار برنامه ها
اجرای خودكار برنامه ها - تنظیمات System Configuration

۳ - تغییر برنامه پیش فرض
بازكردن یک فایل توسط برنامه های مختلف - تغییر برنامه پیش فرض

۴ - كار با Contactها
كار با Windows Contacts - گروه بندی Contactها

۵ - مبانی كار با Gadgetها
مبانی كار با Gadgetها - خصوصیات مشترک Gadgetها

۶ - نمایشگرهای ساعت و تاریخ
نمایشگر تاریخ - نمایشگر ساعت

۷ - سایر انواع Gadgetها
برنامه Slide Show - سایر Gadget های ویندوز 7

۸ - اصول كار با Windows Photo Viewer
اصول كار با Windows Photo Viewer - ابزارها و دستورات برنامه Windows Photo Viewer

۹ - نحوه ویرایش تصاویر توسط برنامه Paint
نحوه ویرایش تصاویر توسط برنامه Paint

۱۰ - اصول رایت اطلاعات در ویندوز
اصول رایت اطلاعات در ویندوز 7

۱۱ - روش های رایت اطلاعات
رایت اطلاعات با استفاده از روش Live File System - رایت اطلاعات با استفاده از روش Mastered

۱۲ - ایجاد دیسک های صوتی
ایجاد دیسک های صوتی

۱۳ - ایجاد Video DVD
ایجاد Video DVD - بررسی و ویرایش تنظیمات منوی DVD

۱۴ - بهبود عملكرد كامپیوتر
مبانی بهبود عملكرد كامپیوتر - روش بررسی و امتیاز دهی

۱۵ - روش های افزایش Performance
تغییر جلوه های بصری - تغییر تنظیمات Power

۱۶ - اصول كار با برنامه Disk Cleanup
اصول كار با برنامه Disk Cleanup

۱۷ - كار با Task Scheduler
زمان بندی اجرای خودكار برنامه ها - بررسی و ویرایش Taskها

۱۸ - مرتب سازی اطلاعات
نحوه قرارگیری اطلاعات در كامپیوتر - اصول كار با Disk Defragmenter - نحوه Image گرفتن از اطلاعات - نحوه پارتیشن بندی در ویندوز 7 - ایجاد یک Password Reset Disk

۱۹ - فعال و غیرفعال كردن ویژگی های ویندوز
فعال و غیر فعال كردن ویژگی های ویندوز

۲۰ - كار با Task Manager
اصول كار با Task Manager - بررسی سربرگ های كادر Task Manager

۲۱ - بازكردن برنامه ها توسط Task Manager
باز كردن برنامه ها توسط Task Manager

۲۲ - محدود كردن استفاده از كامپیوتر
مزایای ویژگی Parental Control - نحوه استفاده از ویژگی Parental Control - ویژگی BitLocker

۲۳ - مبانی كار با Windows Firewall
مبانی كار با Windows Firewall

۲۴ - آزمون‌های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون‌های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image