آموزش AutoCAD 3D - دوره پیشرفته

image۱ - دستورات ویرایشی Surfaceها
کار با دستور Blend - کار با Patch و Offset

۲ - ارتباط Mesh و Surface
کار با Revolving Surface - ابزارهای گروه Primitives

۳ - طراحی لوکوموتیو
طراحی لوکوموتیو (١) - طراحی لوکوموتیو (٢)

۴ - سه بعدی سازی اشکال دو بعدی
سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (١) - سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (٢) - سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (۳)

۵ - درج هاشور
درج هاشور

۶ - طراحی ساختمان بر اساس نقشه
کار با نقشه های مهندسی - سه بعدی سازی نقشه ها - ایجاد دیوارهای دوجداره - ایجاد قاب پنجره - تکمیل ساختمان

۷ - نمای Layout
کار با Layout - درج Viewportها

۸ - طراحی بر اساس تصویر
درج تصویر در Viewport - ایجاد سازه ها

۹ - ایجاد برش های دوبعدی
ایجاد برش های دوبعدی

۱۰ - استفاده از Flatshot
کار با Flatshot - ارتباط Flatshot و زاویه دید - به روز رسانی Flatshot

۱۱ - استفاده از Sectionها
کار با دستور Section - کار با Live Section

۱۲ - مدیریت Sectionها
تنظیمات Section Plane (١) - تنظیمات Section Plane (٢) -  ایجاد سطوح دو و سه بعدی - تنظیمات ایجاد Live Section

۱۳ - نورپردازی
اصول نورپردازی - کنترل تنظیمات نورپردازی

۱۴ - انواع نورپردازی
نورپردازی Architectural - نورپردازی Mechanical

۱۵ - کار با Sun Status
کار با Sun Status

۱۶ - استفاده از Materialها
کار با Materialها - درج Materialها

۱۷ - طراحی انواع Material
ایجاد Materialهای جدید - درج تصویر در Material

۱۸ - تنظیمات Render
تنظیمات Render

۱۹ - دوربین و انیمیشن
درج دوربین - کار با Walk و Fly - ایجاد انیمیشن (١) - ایجاد انیمیشن (٢)

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته