آموزش AutoCAD 3D - دوره پیشرفته

image۱ - دستورات ویرایشی Surfaceها
کار با دستور Blend - کار با Patch و Offset

۲ - ارتباط Mesh و Surface
کار با Revolving Surface - ابزارهای گروه Primitives

۳ - طراحی لوکوموتیو
طراحی لوکوموتیو (١) - طراحی لوکوموتیو (٢)

۴ - سه بعدی سازی اشکال دو بعدی
سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (١) - سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (٢) - سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (۳)

۵ - درج هاشور
درج هاشور

۶ - طراحی ساختمان بر اساس نقشه
کار با نقشه های مهندسی - سه بعدی سازی نقشه ها - ایجاد دیوارهای دوجداره - ایجاد قاب پنجره - تکمیل ساختمان

۷ - نمای Layout
کار با Layout - درج Viewportها

۸ - طراحی بر اساس تصویر
درج تصویر در Viewport - ایجاد سازه ها

۹ - ایجاد برش های دوبعدی
ایجاد برش های دوبعدی

۱۰ - استفاده از Flatshot
کار با Flatshot - ارتباط Flatshot و زاویه دید - به روز رسانی Flatshot

۱۱ - استفاده از Sectionها
کار با دستور Section - کار با Live Section

۱۲ - مدیریت Sectionها
تنظیمات Section Plane (١) - تنظیمات Section Plane (٢) -  ایجاد سطوح دو و سه بعدی - تنظیمات ایجاد Live Section

۱۳ - نورپردازی
اصول نورپردازی - کنترل تنظیمات نورپردازی

۱۴ - انواع نورپردازی
نورپردازی Architectural - نورپردازی Mechanical

۱۵ - کار با Sun Status
کار با Sun Status

۱۶ - استفاده از Materialها
کار با Materialها - درج Materialها

۱۷ - طراحی انواع Material
ایجاد Materialهای جدید - درج تصویر در Material

۱۸ - تنظیمات Render
تنظیمات Render

۱۹ - دوربین و انیمیشن
درج دوربین - کار با Walk و Fly - ایجاد انیمیشن (١) - ایجاد انیمیشن (٢)

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image