آموزش After Effects - دوره متوسط

image۱ - ایجاد و مدیریت انیمیشن ها
جایگزینی تصاویر - ایجاد انیمیشن ورودی - ایجاد انیمیشن خروجی - تنظیم سرعت و Motion Blur - ایجاد انیمیشن به روش Parenting

۲ - کنترل تنظیمات یک انیمیشن
ایجاد Keyframe های خودکار - تنظیم انحنای خطوط - تنظیم سرعت انیمیشن - ویژگی Ease

۳ - کار با Graph Editor
عملکرد Graph Editor - کاربرد Graph Editor

۴ - انیمیشن و ویژگی Parenting
انیمیشن و ویژگی (Parenting (1 - انیمیشن و ویژگی (Parenting

۵ - کار با Null Objects
مفهوم Null Objects - کاربرد Null Objects

۶ - کاربرد مسیرها در انیمیشن
نقش مسیرها در انیمیشن - کنترل تنظیمات مسیرها

۷ - ایجاد انیمیشن های پیچیده
طراحی انیمیشن های پیچیده - ویرایش انیمیشن های پیچیده

۸ - کار با فایل های صوتی
افزودن صدا به انیمیشن - افزودن مارکر - ویرایش فایل صوتی - ایجاد انیمیشن فایل های صوتی

۹ - کاربرد افکت ها
مبانی استفاده از افکت ها - گروه بندی افکت ها (۱) - گروه بندی افکت ها (۲)

۱۰ - کار با افکت ها (۱)
افکت های Color Correction - افکت های Distort - افکت های (Generate (۱ - افکت های (Generate

۱۱ - کار با افکت ها (2)
افکت های Keying - افکت های Obsolete - افکت های Simulation (1) - افکت های (Simulation (۲ - افکت های (Simulation

۱۲ - کار با افکت ها (۳)
افکت های Stylize (۱) -افکت های Stylize (۲) - افکت های Transition - کار با لایه Adjustment - درج گرادیان بر روی تصویر

۱۳ - محیط های دو و سه بعدی
مبانی کار به صورت 3D - روش کار با 2D و 2.5D - ویژگی های حالت 2.5D - کار در محیط 3D

۱۴ - درج و ویرایش نور
درج نور - ویرایش نور

۱۵ - کار با دوربین
درج دوربین - تنظیمات دوربین - ویرایش دوربین ها - انیمیشن دوربین تک گره ای - انیمیشن دوربین دو گره ای - تغییر عمق تصویر

۱۶ - ارتباط با نرم افزار Cinema 4D
نرم افزار Cinema 4D - ایجاد فایل در Cinema 4D - سه بعدی کردن متن - انیمیشن متن سه بعدی

۱۷ - طراحی کره
ایجاد یک کره - ایجاد پوسته بر روی کره - ایجاد افکت های ویژه - لینک کردن پارامترها - انیمیشن کره

۱۸ - طراحی مکعب
ترسیم وجه مکعب - تنظیمات وجوه مکعب - افزودن پشت زمینه - انیمیشن مکعب - تکثیر مکعب ها - انیمیشن مکعب های تکثیر شده

۱۹ - ایجاد فایل خروجی
تنظیمات فایل خروجی - رندر فایل خروجی

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image