آموزش 3ds Max 2020 - دوره متوسط

image۱ - سربرگ Modify
کار با سربرگ Modify - تغییر تعداد Segment ها - تنظیم پارامترهای کره و استوانه - پارامترهای سایر Objectها

۲ - کار با Modifierها
آشنایی با Modifierها - کار با Affect Region - کار با Bend

۳ - انواع Modifierها (۱)
کار با Displace - کار با Edit Poly - کاربرد Edit Poly - کار با Face Extrude - کار با FFD - کار با Melt و Mirror

۴ - انواع Modifierها (۲)
کار با Noise و Push - کار با Relax - کار با Shell و Smooth - کار با Spherify - کار با Stretch و Symmetry - کار با Taper و Twist

۵ - طراحی سیب
ساخت بدنه سیب - افزودن ساقه به سیب

۶ - ترسیم خط
کار با Line - روش های ترسیم خط

۷ - کار با رول آوت Rendering
کار با رول آوت Rendering

۸ - درج و ترسیم Splineها
ترسیم دایره، کمان و چندضلعی - درج و ویرایش متن - سایر انواع Spline ها (۱) - سایر انواع Spline ها (۲)

۹ - ویرایش Splineها
ویرایش Spline ها (۱) - ویرایش Spline ها (۲) - ویرایش Spline ها (۳)

۱۰ - اصول و تنظیمات Render
اصول Render - تنظیمات Render

۱۱ - نورپردازی
اصول مقدماتی نورپردازی - نورهای Spot - سایر انواع نور

۱۲ - تنظیم نورها
تنظیمات عمومی نورها - تنظیم رنگ و شدت نور

۱۳ - جلوه های نوری
کار با جلوه های نوری - تنظیمات عمومی جلوه های نوری - طراحی افکت تابش نور خورشید

۱۴ - کادر Material Editor
امکانات کادر Material Editor - تنظیمات (Material Editor (۱ - تنظيمات (Material Editor (۲ - رول آوت های Material Editor - کار با Blinn Basic Parameters

۱۵ - ایجاد متریال توسط Mapها
ایجاد متریال توسط Mapها

۱۶ - انواع Shaderها
کار با انواع Shaderها - متریال فلزی و شیشه ای (1) - متریال فلزی و شیشه ای (۲)

۱۷ - ایجاد متریال سیب
ایجاد متریال سیب

۱۸ - اصلاح ساختار Objectها
اصلاح سیب توسط متریال ها - ایجاد متریال پرتقال

۱۹ - ایجاد سایر انواع متریال
ایجاد متریال برگ - ایجاد متریال شیشه و چاقو - ایجاد متریال دیوار و کف

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image