آموزش ASP.NET - دوره مقدماتی

image۱ - مقدمه
مقدمه

۲- مبانی اولیه
برنامه نویسی وب - نحوه عملکرد وب سایت

۳ - استفاده از HTML
ایجاد HTML - کار با انواع تگ - استفاده از Styleها

۴ - طرح بندی در HTML
طرح بندی توسط تگ Table - ویرایش Table - طرح بندی صفحات در HTML 5

۵ - کاربرد CSS
مفهوم CSS - ساختار دستورات CSS - ایجاد یک فایل CSS - مفاهیم Class و ID

۶ - ایجاد پروژه #C
ایجاد پروژه #C

۷ - دستورهای شرطی
دستور If - ساختار If - Else - دستور Else If - دستور Switch

۸ - ساختارهای تکرار
حلقه For - حلقه While - حلقه Do-While

۹ - مفهوم شی گرایی
مفهوم شی گرایی

۱۰ - کاربرد متد
مفهوم متد - ایجاد متد

۱۱ - معماری MVC
الگوی معماری MVC - اجزای MVC

۱۲ - طراحی پروژه MVC
ساخت پروژه MVC - افزودن Controller - افزودن View - مبانی کار با مسیرها - افزودن سایر Viewها

۱۳ - کاربرد Model
ایجاد Model - کار با Property - ایجاد فرم اولیه

۱۴ - ارسال و دریافت اطلاعات
ارسال اطلاعات - دریافت اطلاعات

۱۵ - طراحی فرم
کاربرد HTML Helper - کاربرد عملگر Lambda - بهینه سازی فرم - ویژگی Scaffolding

۱۶ - مبانی اعتبار سنجی
مبانی اعتبار سنجی

۱۷ - روش های اعتبار سنجی (۱)
کار با Required - کار با ValidationMessageFor - کار با StringLength

۱۸ - روش های اعتبار سنجی (۲)
کار با Rang و EmailAddress - کار با RegularExpression - کار با Display

۱۹ - انتقال اطلاعات
پردازش اطلاعات - کاربرد ViewBag - کار با Actionهای هم نام

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته