آموزش ASP.NET - دوره مقدماتی

image۱ - مقدمه
مقدمه

۲- مبانی اولیه
برنامه نویسی وب - نحوه عملکرد وب سایت

۳ - استفاده از HTML
ایجاد HTML - کار با انواع تگ - استفاده از Styleها

۴ - طرح بندی در HTML
طرح بندی توسط تگ Table - ویرایش Table - طرح بندی صفحات در HTML 5

۵ - کاربرد CSS
مفهوم CSS - ساختار دستورات CSS - ایجاد یک فایل CSS - مفاهیم Class و ID

۶ - ایجاد پروژه #C
ایجاد پروژه #C

۷ - دستورهای شرطی
دستور If - ساختار If - Else - دستور Else If - دستور Switch

۸ - ساختارهای تکرار
حلقه For - حلقه While - حلقه Do-While

۹ - مفهوم شی گرایی
مفهوم شی گرایی

۱۰ - کاربرد متد
مفهوم متد - ایجاد متد

۱۱ - معماری MVC
الگوی معماری MVC - اجزای MVC

۱۲ - طراحی پروژه MVC
ساخت پروژه MVC - افزودن Controller - افزودن View - مبانی کار با مسیرها - افزودن سایر Viewها

۱۳ - کاربرد Model
ایجاد Model - کار با Property - ایجاد فرم اولیه

۱۴ - ارسال و دریافت اطلاعات
ارسال اطلاعات - دریافت اطلاعات

۱۵ - طراحی فرم
کاربرد HTML Helper - کاربرد عملگر Lambda - بهینه سازی فرم - ویژگی Scaffolding

۱۶ - مبانی اعتبار سنجی
مبانی اعتبار سنجی

۱۷ - روش های اعتبار سنجی (۱)
کار با Required - کار با ValidationMessageFor - کار با StringLength

۱۸ - روش های اعتبار سنجی (۲)
کار با Rang و EmailAddress - کار با RegularExpression - کار با Display

۱۹ - انتقال اطلاعات
پردازش اطلاعات - کاربرد ViewBag - کار با Actionهای هم نام

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image