آموزش ASP.NET - دوره پیشرفته

image۱ - کار با کدهای CSS
روش Inline Style - روش Embedded Style - روش External Style Sheet

۲ - آشنایی با Bootstrap
نصب Bootstrap - مفهوم Grid System - کاربرد Grid System

۳ - تنظیمات متن و جدول
 تنظیمات متن در Bootstrap - تنظیمات جدول در (Bootstrap (۱ - تنظیمات جدول در (Bootstrap (۲

۴ - تنظیمات تصویر و دکمه ها
تنظیمات تصویر در Bootstrap - رنگ دکمه ها در Bootstrap - ابعاد دکمه ها در Bootstrap

۵ - طراحی انواع فهرست
تنظیم فهرست ها در Bootstrap - طراحی آیتم های دارای لینک - طراحی Pagination

۶ - طراحی منوی بازشو
به روز رسانی فایل های JS - ایجاد منوی بازشو

۷ - سیستم مسیریابی
کار با سیستم Routing - مسیریابی و Controllerها - تغییر ساختار Routing

۸ - کار با مسیرها
افزودن مسیر جدید - انتقال مسیرها - دریافت ID از مسیر - دریافت String از مسیر

۹ - کلاس های (ActionResult (۱
کار با ActionResult - کار با ViewResult - کار با PartialViewResult - ارسال متن و محتوای خالی

۱۰ - کلاس های (ActionResult
کار با RedirectResult - کار با RedirectToRouteResult - کار با FileResult - ارسال خطا

۱۱ - مبانی کار با فیلترها
مبانی کار با فیلترها

۱۲ - پروژه Login
ایجاد پروژه Login - طراحی صفحه Login - ارجاع برنامه به صفحه Login

۱۳ - کاربرد Authorize
درج فيلتر Authorize - کار با متد Authenticate - کار با متد SetAuthCookie - طراحی کد Sign Out

۱۴ - کاربرد MembershipProvider
کار با MembershipProvider - سفارشی سازی ValidateUser - فراخوانی MembershipProvider

۱۵ - انواع فیلترها
کار با Action Filter - کار با Result Filter - کار با Exception Filter - ایجاد پروژه Authentication

۱۶ - کاربرد Unit Test
مفهوم Unit Test - ساختار Unit Test - ایجاد پروژه Unit Test

۱۷ - طراحی متد Unit Test
طراحی متد (Unit Test (۱ - طراحی متد (Unit Test (۲

۱۸ - پیش نیازهای انتشار
بررسی محتویات ViewBag - تغییر حالت Compile - افزودن بانک اطلاعاتی به پروژه

۱۹ - انتشار پروژه
انتشار پروژه

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی
 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته