آموزش ASP.NET - دوره پیشرفته

image۱ - کار با کدهای CSS
روش Inline Style - روش Embedded Style - روش External Style Sheet

۲ - آشنایی با Bootstrap
نصب Bootstrap - مفهوم Grid System - کاربرد Grid System

۳ - تنظیمات متن و جدول
 تنظیمات متن در Bootstrap - تنظیمات جدول در (Bootstrap (۱ - تنظیمات جدول در (Bootstrap (۲

۴ - تنظیمات تصویر و دکمه ها
تنظیمات تصویر در Bootstrap - رنگ دکمه ها در Bootstrap - ابعاد دکمه ها در Bootstrap

۵ - طراحی انواع فهرست
تنظیم فهرست ها در Bootstrap - طراحی آیتم های دارای لینک - طراحی Pagination

۶ - طراحی منوی بازشو
به روز رسانی فایل های JS - ایجاد منوی بازشو

۷ - سیستم مسیریابی
کار با سیستم Routing - مسیریابی و Controllerها - تغییر ساختار Routing

۸ - کار با مسیرها
افزودن مسیر جدید - انتقال مسیرها - دریافت ID از مسیر - دریافت String از مسیر

۹ - کلاس های (ActionResult (۱
کار با ActionResult - کار با ViewResult - کار با PartialViewResult - ارسال متن و محتوای خالی

۱۰ - کلاس های (ActionResult
کار با RedirectResult - کار با RedirectToRouteResult - کار با FileResult - ارسال خطا

۱۱ - مبانی کار با فیلترها
مبانی کار با فیلترها

۱۲ - پروژه Login
ایجاد پروژه Login - طراحی صفحه Login - ارجاع برنامه به صفحه Login

۱۳ - کاربرد Authorize
درج فيلتر Authorize - کار با متد Authenticate - کار با متد SetAuthCookie - طراحی کد Sign Out

۱۴ - کاربرد MembershipProvider
کار با MembershipProvider - سفارشی سازی ValidateUser - فراخوانی MembershipProvider

۱۵ - انواع فیلترها
کار با Action Filter - کار با Result Filter - کار با Exception Filter - ایجاد پروژه Authentication

۱۶ - کاربرد Unit Test
مفهوم Unit Test - ساختار Unit Test - ایجاد پروژه Unit Test

۱۷ - طراحی متد Unit Test
طراحی متد (Unit Test (۱ - طراحی متد (Unit Test (۲

۱۸ - پیش نیازهای انتشار
بررسی محتویات ViewBag - تغییر حالت Compile - افزودن بانک اطلاعاتی به پروژه

۱۹ - انتشار پروژه
انتشار پروژه

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی
 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image