آموزش #Visual C - دوره پیشرفته

image۱ - اتصال #C به SQL Server
اتصال به بانک اطلاعاتی - افزودن دستورات به دکمه ها - مدیریت داده های ورودی

۲ - کاربرد LINQ
مفهوم LINQ - کار با LINQ - پرکردن Grid

۳ - کد دکمه ها در LINQ
کد Save در LINQ - کد Delete در LINQ - کد Update در LINQ - کد Search و Refresh در LINQ

۴ - کاربرد EDM
آشنایی با EDM - نمایش اطلاعات در Grid - کد Save در EDM - کد Delete در EDM - سایر کدها در EDM

۵ - شمارنده و ساختار
مفهوم Enumeration - کار با شمارنده - نمایش عددی شمارنده - مفهوم ساختار

۶ - گزارش گیری
مبانی گزارش گیری - نمایش گزارش بر روی فرم - ارسال پارامتر به گزارش

۷ - کار با DLL و XML
ایجاد DLL - استفاده از DLL - آشنایی با XML - ذخیره اطلاعات در XML - خواندن اطلاعات از XML - حذف اطلاعات از XML

۸ - کاربرد Thread
مفهوم Thread - مفهوم Multithreading - کار با Thread -اجرای متوالی Threadها - اجرای هم زمان Threadها

۹ - کار با Threadها
ارسال پارامتر به برنامه - افزودن پارامتر به متد - انواع Thread - تغییر وضعیت Thread - دسترسی به منبع مشترک - مدیریت دسترسی هم زمان

۱۰ - ایجاد پروژه های ساده
نمایش تاریخ شمسی - کار با صفحه کلید فارسی - پاک کردن TextBoxها (۱) - پاک کردن TextBoxها (۲)- تفکیک سه رقمی اعداد - درج Slash در تاریخ

۱۱ - طراحی فرم Login
نمایش پیام ورودی - گرفتن نام کاربر - Login در محیط Dataset (۱) - Login در محیط (Dataset

۱۲ - کنترل نمایش تصاویر
کنترل تصاویر توسط ماوس (۱) - کنترل تصاویر توسط ماوس (۲) - نمایش تصاویر بر اساس داده ها

۱۳ - طراحی ماشین حساب
طراحی اولیه ماشین حساب - تکمیل ماشین حساب - فراخوانی ماشین حساب ویندوز

۱۴ - پروژه های کاربردی
ارتباط کلیدهای Tab و Enter - تغییر رنگ فرم توسط کاربر - ارسال اطلاعات جدول به Excel - پرکردن ProgressBar - استفاده از کنترل NotifyIcon

۱۵ - کار با توابع API
توابع API موجود در DLL - کنترل فرم توسط توابع API

۱۶ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۱)
ایجاد جدول پرسنل - بررسی کنترل های فرم (۱) - بررسی کنترل های فرم (۲) - دکمه انتخاب تصویر پرسنل - ایجاد دکمه Save

۱۷ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۲)
تنظیم Tab Index - متد خالی کردن فرم - خالی کردن PictureBox - فعال و غیرفعال کردن دکمه ها - نمایش اطلاعات در Grid

۱۸ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۳)
طراحی دکمه Delete - طراحی دکمه (Search (۱ - طراحی دکمه (Search (۲ - طراحی دکمه Edit - تکمیل برنامه

۱۹ - ایجاد برنامه تحت شبکه
ایجاد برنامه تحت شبکه

۲۰ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image