آموزش #Visual C - دوره پیشرفته

image۱ - اتصال #C به SQL Server
اتصال به بانک اطلاعاتی - افزودن دستورات به دکمه ها - مدیریت داده های ورودی

۲ - کاربرد LINQ
مفهوم LINQ - کار با LINQ - پرکردن Grid

۳ - کد دکمه ها در LINQ
کد Save در LINQ - کد Delete در LINQ - کد Update در LINQ - کد Search و Refresh در LINQ

۴ - کاربرد EDM
آشنایی با EDM - نمایش اطلاعات در Grid - کد Save در EDM - کد Delete در EDM - سایر کدها در EDM

۵ - شمارنده و ساختار
مفهوم Enumeration - کار با شمارنده - نمایش عددی شمارنده - مفهوم ساختار

۶ - گزارش گیری
مبانی گزارش گیری - نمایش گزارش بر روی فرم - ارسال پارامتر به گزارش

۷ - کار با DLL و XML
ایجاد DLL - استفاده از DLL - آشنایی با XML - ذخیره اطلاعات در XML - خواندن اطلاعات از XML - حذف اطلاعات از XML

۸ - کاربرد Thread
مفهوم Thread - مفهوم Multithreading - کار با Thread -اجرای متوالی Threadها - اجرای هم زمان Threadها

۹ - کار با Threadها
ارسال پارامتر به برنامه - افزودن پارامتر به متد - انواع Thread - تغییر وضعیت Thread - دسترسی به منبع مشترک - مدیریت دسترسی هم زمان

۱۰ - ایجاد پروژه های ساده
نمایش تاریخ شمسی - کار با صفحه کلید فارسی - پاک کردن TextBoxها (۱) - پاک کردن TextBoxها (۲)- تفکیک سه رقمی اعداد - درج Slash در تاریخ

۱۱ - طراحی فرم Login
نمایش پیام ورودی - گرفتن نام کاربر - Login در محیط Dataset (۱) - Login در محیط (Dataset

۱۲ - کنترل نمایش تصاویر
کنترل تصاویر توسط ماوس (۱) - کنترل تصاویر توسط ماوس (۲) - نمایش تصاویر بر اساس داده ها

۱۳ - طراحی ماشین حساب
طراحی اولیه ماشین حساب - تکمیل ماشین حساب - فراخوانی ماشین حساب ویندوز

۱۴ - پروژه های کاربردی
ارتباط کلیدهای Tab و Enter - تغییر رنگ فرم توسط کاربر - ارسال اطلاعات جدول به Excel - پرکردن ProgressBar - استفاده از کنترل NotifyIcon

۱۵ - کار با توابع API
توابع API موجود در DLL - کنترل فرم توسط توابع API

۱۶ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۱)
ایجاد جدول پرسنل - بررسی کنترل های فرم (۱) - بررسی کنترل های فرم (۲) - دکمه انتخاب تصویر پرسنل - ایجاد دکمه Save

۱۷ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۲)
تنظیم Tab Index - متد خالی کردن فرم - خالی کردن PictureBox - فعال و غیرفعال کردن دکمه ها - نمایش اطلاعات در Grid

۱۸ - پروژه اطلاعات پرسنلی (۳)
طراحی دکمه Delete - طراحی دکمه (Search (۱ - طراحی دکمه (Search (۲ - طراحی دکمه Edit - تکمیل برنامه

۱۹ - ایجاد برنامه تحت شبکه
ایجاد برنامه تحت شبکه

۲۰ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته