آموزش Java - دوره مقدماتی

image۱ - مقدمه
مقدمه

۲ - مفاهیم اولیه
تاریخچه Java - آشنایی با Java - نصب Java

۳ - کار در محیط برنامه
آشنایی با محیط NetBeans - بررسی ساختار کلاس ها - اضافه کردن توضیحات

۴ - مفهموم Data Type
انواع داده ها - کار با Data Typeها

۵ - انواع متغیر
ایجاد یک متغیر - مقدارهی به متغیرها - متغیرهای کلاس

۶ - کار با ثابت ها
کار با ثابت ها

۷ - مدیریت متغیرها
ترکیب متغیرها - تبدیل متغیرها - روش Cast کردن داده ها

۸ - کار با عملگرها (۱)
عملگرهای ریاضی - عملگرهای تخصیصی

۹ - کار با عملگرها (۲)
عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی - تقدم عملگرها

۱۰ - دستور If
کار با دستور If - ساختار If Else - دستور Else If - کار با Ifهای تو در تو

۱۱ - دستور Switch
دستور Switch

۱۲ - ساختارهای تکرار
حلقه For - حلقه While - حلقه Do While - کلمات کلیدی Break و Continue

۱۳ - مفهوم Object Oriented
برنامه نویسی شیء گرا - ویژگی های یک Object

۱۴ - نحوه ایجاد کلاس ها
ایجاد یک کلاس - کار با فیلدها

۱۵ - استفاده از متدها
کار با متدهای Static - ایجاد و فراخوانی متدها - کلاس و متد Void

۱۶ - متدهای بازگشتی
ایجاد متدهای بازگشتی - فراخوانی متد بازگشتی

۱۷ - مفهوم Overloading
مفهوم Overloading

۱۸ - مفهوم Constructor
کار با Constructor - ایجاد Constructor

۱۹ - ایجاد کلاس نمونه
ایجاد کلاس نمونه

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته