آموزش Java - دوره مقدماتی

image۱ - مقدمه
مقدمه

۲ - مفاهیم اولیه
تاریخچه Java - آشنایی با Java - نصب Java

۳ - کار در محیط برنامه
آشنایی با محیط NetBeans - بررسی ساختار کلاس ها - اضافه کردن توضیحات

۴ - مفهموم Data Type
انواع داده ها - کار با Data Typeها

۵ - انواع متغیر
ایجاد یک متغیر - مقدارهی به متغیرها - متغیرهای کلاس

۶ - کار با ثابت ها
کار با ثابت ها

۷ - مدیریت متغیرها
ترکیب متغیرها - تبدیل متغیرها - روش Cast کردن داده ها

۸ - کار با عملگرها (۱)
عملگرهای ریاضی - عملگرهای تخصیصی

۹ - کار با عملگرها (۲)
عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی - تقدم عملگرها

۱۰ - دستور If
کار با دستور If - ساختار If Else - دستور Else If - کار با Ifهای تو در تو

۱۱ - دستور Switch
دستور Switch

۱۲ - ساختارهای تکرار
حلقه For - حلقه While - حلقه Do While - کلمات کلیدی Break و Continue

۱۳ - مفهوم Object Oriented
برنامه نویسی شیء گرا - ویژگی های یک Object

۱۴ - نحوه ایجاد کلاس ها
ایجاد یک کلاس - کار با فیلدها

۱۵ - استفاده از متدها
کار با متدهای Static - ایجاد و فراخوانی متدها - کلاس و متد Void

۱۶ - متدهای بازگشتی
ایجاد متدهای بازگشتی - فراخوانی متد بازگشتی

۱۷ - مفهوم Overloading
مفهوم Overloading

۱۸ - مفهوم Constructor
کار با Constructor - ایجاد Constructor

۱۹ - ایجاد کلاس نمونه
ایجاد کلاس نمونه

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image