آموزش JavaScript - دوره پیشرفته

image۱ - مفهوم BOM
مفهوم BOM

۲ - متدهای BOM
کار با Screen - کار با  Location - کار با History - کار با Navigator

۳ - ایجاد کادرهای پیام
کار با Confirm Box - کار با Prompt Box

۴ - زمان بندی در BOM
زمان بندی در BOM

۵ - آشنایی با jQuery
کار با jQuery - کار با jQuery CDN - کدها در jQuery

۶ - نقش Selectorها
کاربرد Selectorها - انواع Selectorها

۷ - رویدادهای jQuery
رویدادهای ماوس - رویدادهای فرم - رویدادهای صفحه کلید

۸ - کار با متد On
کار با متد On

۹ - کار با افکت ها
افکت های Show/Hide - افکت های Fading - افکت های Sliding

۱۰ - ایجاد انیمیشن
کار با متد Animate - ویرایش ویژگی های انیمیشن

۱۱ - ویرایش انیمیشن
کنترل اجرای انیمیشن - متوقف کردن انیمیشن - تابع Callback

۱۲ - قابلیت Chain
قابلیت Chain

۱۳ - دریافت و ذخیره اطلاعات
دریافت اطلاعات در jQuery - ذخیره اطلاعات در jQuery

۱۴ - افزودن عناصر به صفحه
کار با Append و Prepend - ترکیب روش ها در متد Append - افزودن به قبل و بعد عناصر

۱۵ -ارتباط CSS و jQuery
افزودن کلاس ها توسط jQuery - کار با CSS در jQuery

۱۶ - محاسبه و کنترل ابعاد
محاسبه ابعاد تگ - کنترل ابعاد تگ

۱۷ - مفهوم Traversing
مفهوم Traversing

۱۸ - متدهای Traversing
متدهای Ancestor - متدهای Descendant - متدهای Sibling - متدهای Filtering

۱۹ - کار با AJAX
مفهوم AJAX - کاربرد متد Load - کاربرد تابع Callback - کاربرد Get و Post

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image