آموزش JavaScript - دوره پیشرفته

image۱ - مفهوم BOM
مفهوم BOM

۲ - متدهای BOM
کار با Screen - کار با  Location - کار با History - کار با Navigator

۳ - ایجاد کادرهای پیام
کار با Confirm Box - کار با Prompt Box

۴ - زمان بندی در BOM
زمان بندی در BOM

۵ - آشنایی با jQuery
کار با jQuery - کار با jQuery CDN - کدها در jQuery

۶ - نقش Selectorها
کاربرد Selectorها - انواع Selectorها

۷ - رویدادهای jQuery
رویدادهای ماوس - رویدادهای فرم - رویدادهای صفحه کلید

۸ - کار با متد On
کار با متد On

۹ - کار با افکت ها
افکت های Show/Hide - افکت های Fading - افکت های Sliding

۱۰ - ایجاد انیمیشن
کار با متد Animate - ویرایش ویژگی های انیمیشن

۱۱ - ویرایش انیمیشن
کنترل اجرای انیمیشن - متوقف کردن انیمیشن - تابع Callback

۱۲ - قابلیت Chain
قابلیت Chain

۱۳ - دریافت و ذخیره اطلاعات
دریافت اطلاعات در jQuery - ذخیره اطلاعات در jQuery

۱۴ - افزودن عناصر به صفحه
کار با Append و Prepend - ترکیب روش ها در متد Append - افزودن به قبل و بعد عناصر

۱۵ -ارتباط CSS و jQuery
افزودن کلاس ها توسط jQuery - کار با CSS در jQuery

۱۶ - محاسبه و کنترل ابعاد
محاسبه ابعاد تگ - کنترل ابعاد تگ

۱۷ - مفهوم Traversing
مفهوم Traversing

۱۸ - متدهای Traversing
متدهای Ancestor - متدهای Descendant - متدهای Sibling - متدهای Filtering

۱۹ - کار با AJAX
مفهوم AJAX - کاربرد متد Load - کاربرد تابع Callback - کاربرد Get و Post

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته