تا اطلاع بعدی، شرکت هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌پذیرد. لطفا هر درخواستی در زمینه خرید یا پشتیبانی دارید با شماره ۴۸۱۵ تماس بگیرید.

آموزش MATLAB 2015 - دوره پیشرفته

image١ - آشنایی با Curve Fitting
کار با Curve Fitting - متدهای Curve Fitting - اعمال Surface Fitting

٢ - پردازش تصویر
تابع Imread - انواع تصاویر

٣ - توابع تبدیل تصاویر
تابع Im2bw - تابع Graythresh - تابع Rgb2gray

۴ - توابع کار با تصاویر
تابع Repmat - توابع Imageinfo و Impixel

۵ - چرخاندن و برش تصویر
تابع Imrotate - تابع Imcrop

۶ - ادغام و کسر تصاویر
تابع Imadd - تابع Imsubtract - اضافه کردن مقدار به تصویر

٧ - سایر توابع کار با تصاویر
ضرب و تقسیم بر روی تصاویر - تابع Imresize - تابع Corr2

٨ - لبه یابی تصاویر
تابع Edge - متد Sobel - سایر متدهای لبه یابی

٩ - توابع ویرایش تصاویر
تابع Imfill - تابع Bwlabel

١٠ - تابع Regionprops
کار با تابع Regionprops - خصوصیات تابع Regionprops (١) - خصوصیات تابع Regionprops (٢)

١١ - سایر خصوصیات تابع Regionprops
خصوصیت Centroid - تابع Bwareaopen - خصوصیت EulerNumber

١٢ - جستجو و چرخاندن Object
جستجو و چرخاندن Object

١٣ - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB
دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (١) - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (٢)

١۴ - ایجاد تصاویر خاکستری
ایجاد تصاویر خاکستری

١۵ - رابط گرافیکی
ایجاد یک GUI - ترازبندی و توزیع Componentها

١۶ - بازکردن پروژه
بازکردن پروژه

١٧ - کدنویسی Componentها
افزودن کد به Componentها - دریافت اطلاعات از کاربر - رسم نمودار

١٨ - تابع Set
تابع Set

١٩ - کار با منوها
ایجاد منو - کدنویسی منوها

٢٠ - تابع Waitbar
تابع Waitbar

٢١ - تابع Inputdlg
تابع Inputdlg (١) - تابع Inputdlg (٢)

٢٢ - تابع Uigetfile
تابع Uigetfile

٢٣ - ایجاد فایل EXE
ایجاد فایل EXE

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون عملی

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Photoshop 2020

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Flash

image