آموزش ++C - دوره متوسط

image۱ - کار با آرایه ها
ایجاد آرایه ها - فراخوانی عناصر آرایه - پیمایش عناصر آرایه

۲ - کاربرد آرایه ها
محاسبه میانگین - محاسبه بیشترین مقدار - مرتب سازی عناصر

۳ - آرایه های دو بعدی
آرایه های دو بعدی - فراخوانی آرایه های دو بعدی - آرایه های دو بعدی و جدول ضرب

۴ - نوع داده Char
کار با نوع داده Char - مفهوم Escape Sequences

۵ - کار با C-Style String
مفهوم C-Style String - کاربرد C-Style String

۶ - استفاده از C-Style String
ورودی متنی و C-Style String - توابع کار با C-Style String - جستجو در C-Style String - آرایه های دو بعدی و C-Style String - مقداردهی به آرایه های دو بعدی

۷ - کار با String
مفهوم String - توابع کار با String - جستجو و جایگزینی در String - ترکیب و جابجایی Stringها

۸ - کار با Pointer
مفهوم Pointer - ایجاد Pointer

۹ - کاربرد Pointer
ارتباط Pointer و آرایه - نقش Pointer در ارسال آرایه ها - نقش Pointer در تغییر آرایه ها - ایجاد Pointer از آرایه ها - ارتباط با C-Style String

۱۰ - حافظه Dynamic
تخصیص حافظه Dynamic به متغیر - حافظه Dynamic و Pointer

۱۱ - کار با Reference Variable
مفهوم Reference Variable - کاربرد Reference Variable

۱۲ - کاربرد For-Each Loop
کار با For-Each Loop - ویرایش For-Each Loop

۱۳ - کار با Array و Vector
کار با دستور Array - توابع کار با آرایه ها - کار با دستور Vector

۱۴ - اصول پیشرفته کار با توابع
توابع و پارامترهای ورودی - کار با Reference و Pointer - مفهوم Inline Function - مفهوم Function Overloading - مفهوم Recursive Function

۱۵ - نوع داده شمارشی
مفهوم Enumerated Types - کار با Enumerated Type - کار با Enum Class

۱۶ - کاربرد Typedef
کاربرد Typedef

۱۷ - کاربرد Struct
مفهوم Struct - مقداردهی به Struct - ارتباط Struct و توابع - کار با Structهای  تو در تو

۱۸ - برنامه نویسی شی گرا
برنامه نویسی شی گرا

۱۹ - کار با کلاس ها
تعریف کلاس - فراخوانی کلاس ها

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image