آموزش Rhino - دوره مقدماتی

image۱ - مقدمه
مقدمه

۲- ورود به برنامه
آشنایی با محیط کاری - کار با نوار ابزارها - کار با پانل ها - کار با خط فرمان - کار با دستورات

۳ - مدیریت صحنه
کار با الگوها - کار با نماها - پیمایش صحنه - دستورات Zoom

۴ - نمایش و انتخابObject ها
شیوه نمایش Objectها - روش انتخاب Objectها

۵ - کار با Snap ها
کار با Snap ها (۱) - کار با Snap ها (۲)

۶ - ویرایش Objectها
جا به جا کردن Objectها - چرخاندن Objectها - کار با دستور Scale 3D - دستورات Scale 2D و Scale 1D - کار با ابزار Gumball

۷ - مدیریت Objectها
قفل کردن Objectها - پنهان کردن Objectها - کپی کردن Objectها - آینه سازی Objectها

۸ - تکثير آرایه ای
دستور Polar Array - دستور Rectangular Array

۹ - کاربرد لایه ها
مفهوم لایه ها - کار با لایه ها

۱۰ - کار با Objectها
انواع Objectها - انتخاب بر اساس رنگ - پانل Properties

۱۱ - ترسیم اشکال پایه
ابزار Single Line - ابزار Line Segments - دستورات Join و Explode - ابزار Rectangle - ابزار Polygon

۱۲ - ترسیم انواع منحنی
ترسیم منحنی های Free-Form - سایر ابزارهای ترسیم منحنی - ترسیم کمان

۱۳ - ترسیم دایره
ترسیم دایره (۱) - ترسیم دایره (۲)

۱۴ - ترسيم بیضی
ترسيم بیضی

۱۵ - اندازه گذاری و Rebuild
اندازه گذاری (۱) - اندازه گذاری (۲) - کار با دستور Rebuild

۱۶ - ویرایش منحنی ها
دستور Offset Curve - دستور - Fillet Curve - دستور Chamfer Curve

۱۷ - ترکیب منحنی ها
دستور Quick Curve Blend - دستور - Adjustable Curve Blend - دستور Match Curve

۱۸ - برش منحنی ها
دستور - Split دستور Trim- دستور Curve Boolean - دستور Extend Curve

۱۹ - اتصال و گروه بندی منحنی ها
اتصال و گروه بندی منحنی ها

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image