آموزش Excel 2019 - دوره متوسط

image۱ - اصول و روش های ترازبندی
ترازبندی افقی (۱) - ترازبندی افقی (۲) - ترازبندی عمودی - کنترل نحوه قرارگیری داده ها - چرخاندن محتویات سلول

۲ - قالب بندی متن و کار با قاب ها
قالب بندی متون - درج Symbol ها - درج قاب توسط سربرگ Border - تغییر رنگ پشت زمینه - ایجاد قاب توسط Ribbon - کار با ابزار Format Painter

۳ - اصول بزرگ نمایی و Freeze
روش های بزرگ نمایی - کار با کادر Zoom - تقسیم پنجره Excel - قوانین Freeze کردن داده ها - نحوه استفاده از ویژگی Freeze - مخفی کردن داده ها

۴ - کار با Style ها و Theme ها
استفاده از Style ها - ایجاد یک Style جدید - استفاده از Theme ها - ایجاد یک Theme جدید

۵ - قالب بندی شرطی
اصول قالب بندی شرطی - قوانین برجسته سازی (۱) - قوانین برجسته سازی (۲) - قوانين Top/Bottom - انواع قالب بندی شرطی

۶ - چاپ داده ها
اصول چاپ - روش های چاپ - کار با نمای Page Layout - سرصفحه و پاصفحه

۷ - ایجاد و قالب بندی جداول
مبانی ایجاد جدول - نحوه ایجاد جدول - قالب بندی جداول - درج Table Styleها - تنظیمات Table Style

۸ - ویرایش جداول
اعمال ویرایشی جداول - افزودن و حذف ستون ها - اصول انتخاب در جداول

۹ - مرتب سازی داده ها
اصول مرتب سازی داده ها - نحوه مرتب سازی داده ها - مرتب سازی چندگانه - مرتب سازی بر اساس رنگ

۱۰ - فیلتر کردن اطلاعات
فیلتر کردن مقادیر سلول ها - فیلترینگ هوشمند - مدیریت داده های تکراری - حذف خودکار داده های تکراری

۱۱ - ایجاد و ویرایش چارت ها
اصول ایجاد چارت ها - نحوه ایجاد چارت جدید - جا به جایی چارت ها - ایجاد چارت های Standalone - به روز رسانی چارت ها - تغییر چارت ها

۱۲ - کاربرد چارت ها
درج چارت های ستونی - انواع چارت های زیرمجموعه - انواع چارت های اصلی - کار با Chart Styleها

۱۳ - مولفه های سازنده چارت ها
افزودن مولفه ها به چارت - تغییر عناوین چارت (۱) - تغییر عناوین چارت (۲) - کار با Legend و Data Label - کار با Data Label و Gridline

۱۴ - چاپ چارت ها
چاپ چارت ها به همراه داده ها - چاپ چارت بدون چاپ داده ها - چاپ چارت های Standalone

۱۵ - کار با تصاویر
درج تصویر - ویرایش تصویر - اعمال افکت بر روی تصویر

۱۶ - افزودن Shapeها
درج Shapeها در Worksheet - اولویت قرارگیری Shapeها - ترازبندی Shapeها - اصول گروه بندی Shapeها

۱۷ - اصول ویرایش Shapeها
رنگ آمیزی Shapeها - جایگزینی و ویرایش Shapeها - استفاده از خطوط اتصالی - کار با Iconها - کار با 3D Models

۱۸ - کار با SmartArtها
انواع SmartArtها - درج SmartArtها - تغییر در ساختار (۱) - تغییر در ساختار (۲) - قالب بندی مولفه های سازنده

۱۹ - کار با Pivot
ایجاد جداول Pivot - بررسی جداول Pivot - نمودار Pivot

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته