آموزش Illustrator - دوره پیشرفته

image١ - کار با  Blending Mode
تنظیمات Blending Mode - کاربرد Blending Mode

٢ - کاربرد Appearance و Styleها
کار با پانل Appearance - اضافه کردن Fill و Stroke - کاربرد Style ها - ایجاد جلوه نئونی

٣ - کاربرد ابزارهای انتخاب
کار با ابزار Eyedropper - طراحی بادمجان گرافیکی - کار با ابزار Magic Wand

۴ - کار با ابزارهای Liquify
کار با ابزارهای (Liquify (۱ - کار با ابزارهای (Liquify

۵ - کار با دستور Blend
کاربرد دستور Blend - تنظیمات دستور Blend

۶ - کار با نمودارها
ترسیم نمودار - ویرایش نمودار - تغییر نوع نمودار

٧ - کار در نمای Perspective
مفهوم Perspective - کاربرد نمای Perspective - خطوط شبکه ای Perspective - درج تصاویر در Perspective

٨ - کار با افکت های گروه 3D
اصول کار با افکت ها - افکت های گروه (3D (۱ - افکت های گروه (3D (۲ - طراحی دونات سه بعدی - طراحی تاس گرافیکی

٩ - طراحی Isometric
ایجاد مکعب Isometric - ایجاد شبکه Isometric - ایجاد متن Isometric - لایه های متن Isometric

١٠ - افکت های تغییر شکل (۱)
افکت های Convert To Shape - افکت های Distort & Transform - افکت های Path و Pathfinder

١١ - افکت های تغییر شکل (۲)
افکت Rasterize - افکت های Stylize - افکت های SVG Filters - افکت های Warp

١٢ - افکت های Artistic
افکت های (Artistic (۱ - افکت های (Artistic (۲ - افکت های (Artistic

١٣ - سایر انواع افکت ها (۱)
افکت های Brush Strokes - افکت های Distort - افکت های Sketch - افکت های Stylize و Texture

١۴ - سایر انواع افکت ها (۲)
افکت های Blur - افکت های Pixelate - افکت های Video

١۵ - طراحی پیشرفته
طراحی گلدان - طراحی قطره آب (۱) - طراحی قطره آب (۲) - طراحی لوگو - تكثير پيرامون دایره

١۶ - کار با ابزار Flare
کار با ابزار Flare

١٧ - کار با ابزار Puppet
کاربرد ابزار Puppet - ایجاد فایل Gif Animate

١٨ - چاپ و ذخیره سازی
چاپ فایل - ذخیره سازی برای وب - تنظيمات ذخیره سازی برای وب

١٩ - ارتباط با سایر نرم افزارها
ارتباط با Animate - ارتباط با Photoshop

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image