آموزش Photoshop - دوره متوسط

image۱ - منوی Select
امکانات منوی Select – انتخاب توسط Color Range – سایر تنظیمات Color Range – انتخاب توسط Focus Area – دستور Select And Mask – تنظیمات دستور Select And Mask

۲ - کار با کادر انتخاب
گزینه های زیرمنوی Modify – تغییر ابعاد کادر انتخاب – ذخیره و بازیابی ناحیه انتخابی – کار با دستور Free Transform – تنظیمات دستور Free Transform – گزینه های زیرمنوی Transform

۳ - کار با Warp و Smart Object
کاربرد دستور Warp – تنظیمات دستور Warp – چرخش تصاویر – دستور Puppet Warp – مفهوم Smart Object – کار با Smart Object

۴ - کاربرد انواع خطوط
خط کش ها و خطوط راهنما – ویرایش خطوط راهنما – خطوط شبکه ای و خطوط هوشمند – تنظيمات انواع خطوط

۵ - اندازه گیری و درج یادداشت
کار با ابزار Ruler – کار با ابزار Note – کار با ابزار Count

۶ - کار با اشکال برداری
ترسیم اشکال برداری – رنگ آمیزی اشکال برداری – ابزارهای مجموعه Shape – کار با ابزار Custom Shape

۷ - ویرایش اشکال برداری
کاربرد پانل Path Options – افزودن و حذف اشکال – کار با پانل Properties – ادغام و تفریق Shapeها

۸ - طراحی مسیرها
کار با ابزار Pen – کار با Rubber Band – ابزارهای مجموعه (Pen (۱ – ابزارهای مجموعه (Pen (۲

۹ - ویرایش مسیرها
ذخیره و رنگ آمیزی مسیرها – ویرایش خطوط پیرامونی – تبدیل مسیرها به نواحی انتخابی – تایپ متن روی مسیر

۱۰ - کار با Artboardها
آشنایی با Artboardها – ایجاد Artboardهای جدید – ترازبندی Artboardها – افزودن تصویر به Artboard – خطوط راهنما در Artboard

۱۱ - ابزارهای روتوش تصاویر
ابزار Spot Healing Brush – ابزار Healing Brush – ابزار Clone Stamp – ابزار Pattern Stamp

۱۲ - ابزارهای ویرایش تصاویر
ابزار Dodge – ابزارهای Burn و Sponge – ابزارهای گروه Blur

۱۳ - تنظیم روشنایی و کنتراست
تبدیل RGB به CMYK – سیاه و سفید کردن تصویر – انواع حالت های رنگی – تنظیم روشنایی و کنتراست – کار با Levels – کار با Curves و Exposure

۱۴ - تنظیم رنگ تصاویر
کار با Hue/Saturation – کار با Color Balance – کار با Black And White – کنترل تنظیمات رنگ تصویر – کنترل رنگ Pixelها – کار با Gradient Map

۱۵ - منوی Adjustment
کار با Selective Color – کار با Shadows/Highlights – کار با Match Color – کار با Replace Color – کار با Adjustments

۱۶ - ترکیب لایه ها و Styleها
حالت های ترکیب لایه ها (۱) – حالت های ترکیب لایه ها (2) – ترکیب لایه ها براساس کنتراست – کار با Styleها – ویرایش Styleها

۱۷ - مدیریت Styleها
سه بعدی و برجسته سازی – درج کادر پیرامونی – درج سایه درونی – درج تابش درونی – درج رنگ، گرادیان و بافت – درج تابش بیرونی و سایه

۱۸ - کار با لایه های پر
ایجاد لایه های پر – لایه های پر و ماسک ها – کار در روش Quick Mask – آشنایی با ماسک لایه ای – درج ماسک لایه ای – ارتباط ماسک و متن

۱۹ - ابزار Frame
کار با ابزار Frame – ارتباط Frame و تصاویر

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image