آموزش Java - دوره پیشرفته

image۱ - آرایه ها و مقادیر ورودی
دریافت اطلاعات از کاربر - نمایش اطلاعات پردازش شده

۲ - حلقه For بهبود یافته
حلقه For بهبود یافته

۳ - کاربرد آرایه ها در متد
نقش آرایه به عنوان Data Type - نقش آرایه به عنوان ورودی متد

۴ - آرایه های دو بعدی
کار با آرایه های دو بعدی - فراخوانی آرایه های دو بعدی

۵ - کپی کردن رشته ها
متد CopyValueOf - متد GetChars

۶ - کلاس Arrays
مرتب سازی آرایه ها - پر کردن آرایه ها - مقایسه آرایه ها

۷ - کلاس ArrayList
ایجاد لیست های آرایه ای - متد Add - افزودن و تغییر عناصر - متدهای کار با لیست های آرایه ای

۸ - کلاس LinkedList
مفهوم LinkedList - کار با LinkedList - دریافت اطلاعات در LinkedList - تغییر و حذف عناصر

۹ - کار با تاریخ و زمان
کلاس Date - مقایسه زمان ها - مفهوم Unix Time - قالب بندی تاریخ و زمان - کلاس SimpleDateFormat

۱۰ - کلاس JFrame
استفاده از کلاس JFrame - متدهای کلاس JFrame - ایجاد شیء از کلاس JFrame

۱۱ - کلاس JPanel
کلاس JPanel

۱۲ - ایجاد برچسب و دکمه
کلاس JLabel - کلاس JButton

۱۳ - رویدادها
مبانی کار با رویدادها - فراخوانی رویدادها - استفاده از کلاس های درونی

۱۴ - درج متن
کلاس JTextField - متد ShowMessageDialog - درج ناحیه متنی

۱۵ - درج CheckBox
کار با کلاس JCheckBox - دریافت داده ها از JCheckBox

۱۶ - درج سایر Objectها
کلاس JRadioButton - خطوط پیرامونی - کلاس JComboBox

۱۷ - مدیرهای طرح بندی
کار با FlowLayout - کار با BorderLayout - کار با Box - کار با GridLayout

۱۸ - استفاده از GridBagLayout
کار با GridBagLayout - ایجاد متد کمکی (۱) - ایجاد متد کمکی (۲)

۱۹ - مرتب سازی Objectها
تنظیم مکان برچسب ها - تنظیم مکان سایر Objectها

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image