آموزش Java - دوره پیشرفته

image۱ - آرایه ها و مقادیر ورودی
دریافت اطلاعات از کاربر - نمایش اطلاعات پردازش شده

۲ - حلقه For بهبود یافته
حلقه For بهبود یافته

۳ - کاربرد آرایه ها در متد
نقش آرایه به عنوان Data Type - نقش آرایه به عنوان ورودی متد

۴ - آرایه های دو بعدی
کار با آرایه های دو بعدی - فراخوانی آرایه های دو بعدی

۵ - کپی کردن رشته ها
متد CopyValueOf - متد GetChars

۶ - کلاس Arrays
مرتب سازی آرایه ها - پر کردن آرایه ها - مقایسه آرایه ها

۷ - کلاس ArrayList
ایجاد لیست های آرایه ای - متد Add - افزودن و تغییر عناصر - متدهای کار با لیست های آرایه ای

۸ - کلاس LinkedList
مفهوم LinkedList - کار با LinkedList - دریافت اطلاعات در LinkedList - تغییر و حذف عناصر

۹ - کار با تاریخ و زمان
کلاس Date - مقایسه زمان ها - مفهوم Unix Time - قالب بندی تاریخ و زمان - کلاس SimpleDateFormat

۱۰ - کلاس JFrame
استفاده از کلاس JFrame - متدهای کلاس JFrame - ایجاد شیء از کلاس JFrame

۱۱ - کلاس JPanel
کلاس JPanel

۱۲ - ایجاد برچسب و دکمه
کلاس JLabel - کلاس JButton

۱۳ - رویدادها
مبانی کار با رویدادها - فراخوانی رویدادها - استفاده از کلاس های درونی

۱۴ - درج متن
کلاس JTextField - متد ShowMessageDialog - درج ناحیه متنی

۱۵ - درج CheckBox
کار با کلاس JCheckBox - دریافت داده ها از JCheckBox

۱۶ - درج سایر Objectها
کلاس JRadioButton - خطوط پیرامونی - کلاس JComboBox

۱۷ - مدیرهای طرح بندی
کار با FlowLayout - کار با BorderLayout - کار با Box - کار با GridLayout

۱۸ - استفاده از GridBagLayout
کار با GridBagLayout - ایجاد متد کمکی (۱) - ایجاد متد کمکی (۲)

۱۹ - مرتب سازی Objectها
تنظیم مکان برچسب ها - تنظیم مکان سایر Objectها

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته