آموزش Excel 2010 - دوره مقدماتی

image۱ - ورود به Excel
Excel چیست؟ - محیط عمومی برنامه - اصول پایه

۲ - ایجاد اسناد
ایجاد یک Workbook جدید - اصول طراحی یک Worksheet

۳ - درج داده ها
درج و ویرایش داده ها - جابجایی در میان سلول ها

۴ - نوار Ribbon
سربرگ های نوار Ribbon - نوار فرمول

۵ - مركز تنظیمات
نوار وضعیت - مركز تنظیمات

۶ - مبانی ذخیره سازی فایل ها
اصول ذخیره سازی - فرمت های جدید Excel

۷ - روش های ذخیره سازی
ذخیره توسط فرمت های قدیمی - مد سازگاری - ذخیره به صورت HTML و PDF - رمزگذاری بر روی اسناد

۸ - بازیابی خودكار
بازیابی خودكار - پانل Document Recovery

۹ - باز كردن فایل ها
اصول باز كردن فایل ها - سربرگ Recent - حالت های مختلف باز كردن اسناد - كار با چندین Workbook

۱۰ - داده ها در Excel
داده ها در Excel - اصول مقدماتی كار با اعداد

۱۱ - نحوه شناسایی داده ها
نحوه شناسایی داده های متنی - نحوه شناسایی داده های عددی - نحوه شناسایی تاریخ - نحوه شناسایی زمان - درج تاریخ و زمان در یک سلول

۱۲ - ویژگی AutoComplete
ویژگی AutoComplete - تنظیم ویژگی AutoComplete

۱۳ - تصحیح و تغییر اندازه خودكار
ویژگی AutoCorrect - ویژگی AutoFit

۱۴ - ویژگی Auto Fill
ویژگی Auto Fill - كار با Auto Fill - فهرست های Auto Fill

۱۵ - انتخاب توسط ماوس
انتخاب سلول ها توسط ماوس - انتخاب توسط روش Two-Step - انتخاب چندین ستون و ردیف

۱۶ - انتخاب توسط صفحه كلید
انتخاب سلول های غیر همجوار - روش AutoSelect - انتخاب سلول ها توسط صفحه كلید

۱۷ - ویرایش داده ها
دستورهای Undo و Redo - اصول ویرایش - استفاده از دستورهای ویرایشی - روش Drag & Drop

۱۸ - پانل Clipboard
پانل Clipboard - تنظیمات پانل Clipboard

۱۹ - بازنشانی سفارشی
بازنشانی سفارشی (١) - بازنشانی سفارشی (٢)

۲۰ - افزودن ستون ها، ردیف ها و سلول ها
افزودن ستون ها و ردیف های جدید - افزودن سلول ها - حذف سلول ها

۲۱ - كار با Worksheetها
اصول كار با Worksheetها - درج و حذف Worksheetها - مخفی كردن Worksheetها - تغییر نام و مرتب سازی Worksheetها

۲۲ - اصول گروه بندی
گروه بندی Worksheetها - گروه بندی و مخفی كردن - گروه بندی و تغییر قالب بندی - گروه بندی و ویرایش داده ها

۲۳ - انتقال Worksheetها
انتقال Worksheet ها

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش SketchUp

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Audition

image

آموزش SQL Server

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Windows 8

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش After Effects

image

آموزش Excel

image

آموزش Windows 7

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش Revit

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Android Programming

image

آموزش MATLAB

image

آموزش PHP

image

آموزش SolidWorks

image

آموزش MS Project

image

آموزش Primavera

image

آموزش Word

image

آموزش Access

image

Coming Soon

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Lightroom

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش WordPress

image

آموزش Maya

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Flash

image

آموزش #Visual C

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش PowerPoint

image