آموزش After Effects CC - دوره متوسط

image۱ - کار با لایه های Solid
کار با لایه های Solid

۲ - کار با ماسک ها
ایجاد ماسک بر روی لایه Solid - ایجاد ماسک بر روی سایر لایه ها - ویژگی های ماسک ها

۳ - طراحی اشکال
کار با اشکال - ابزار Pen - ابزارهای مجموعه Pen

۴ - تنظیمات اشکال
تنظیمات اشکال (۱) - تنظیمات اشکال (۲)

۵ - کار با گرادیان ها
کار با گرادیان ها

۶ - حالت های ترکیب رنگ
حالت های ترکیب رنگ (۱) - حالت های ترکیب رنگ (۲)

۷ - کاربرد Track Matte
کار با Track Matte - تنطیمات Track Matte - استفاده از Track Matte - کار با ابزار Mask Feather

۸ - جایگزینی تصاویر
جایگزینی تصاویر

۹ - ایجاد و مدیریت انیمیشن ها
ایجاد انیمیشن ورودی - ایجاد انیمیشن خروجی - تنظیم سرعت و Motion Blur - ایجاد انیمیشن توسط روش Parenting

۱۰ - کنترل تنظیمات یک انیمیشن
ایجاد Keyframe های خودکار - تنظیم انحنای خطوط - تنظیم سرعت انیمیشن - ویژگی Ease

۱۱ - کار با Graph Editor
کار با Graph Editor (١) - کار با Graph Editor (٢)

۱۲ - ویژگی Parenting و انیمیشن ترکیبی
ویژگی Parenting و انیمیشن ترکیبی (۱) - ویژگی Parenting و انیمیشن ترکیبی (۲)

۱۳ - ارتباط Parenting و Null Objects
ارتباط Parenting و Null Objects (١) - ارتباط Parenting و Null Objects (٢)

۱۴ - نقش مسیرها در انیمیشن
نقش مسیرها در انیمیشن (۱) - نقش مسیرها در انیمیشن (۲)

۱۵ - ایجاد انیمیشن های پیچیده
طراحی انیمیشن های پیچیده - ویرایش انیمیشن های پیچیده

۱۶ - کار با فایل های صوتی
افزودن صدا به انیمیشن - افزودن مارکرها - ویرایش فایل صوتی - ایجاد انیمیشن فایل های صوتی

۱۷ - مبانی کار با افکت ها
مبانی کار با افکت ها

۱۸ - گروه بندی افکت ها
گروه بندی افکت ها (۱) - گروه بندی افکت ها (۲)

۱۹ - افکت های Color Correction و Distort
افکت های گروه Color Correction - افکت های گروه Distort

۲۰ - افکت های گروه Generate
افکت های گروه Generate (١) - افکت های گروه Generate (٢)

۲۱ - افکت های گروه Keying
افکت های گروه Keying

۲۲ - افکت های گروه Simulation
افکت های گروه Simulation (١) - افکت های گروه Simulation (٢) - افکت های گروه Simulation (٣)

۲۳ - افکت های Stylize و Transition
افکت های گروه Stylize (١) - افکت های گروه Stylize (٢) - افکت های گروه Transition

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته