تا اطلاع بعدی، شرکت هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌پذیرد. لطفا هر درخواستی در زمینه خرید یا پشتیبانی دارید با شماره ۴۸۱۵ تماس بگیرید.

آموزش MS Project 2013 - دوره متوسط

image١ - کنترل منابع و فعالیت ها
کنترل منابع و فعالیت ها

٢ - انواع فعالیت ها
تعیین نوع فعالیت - کاربرد گزینه Effort Driven - کاهش زمان انجام فعالیت

٣ - تاثیر Task Typeها
تاثیر Task Typeها (١) - تاثیر Task Typeها (٢)

۴ - آشنایی با تسطیح منابع
تسطیح منابع - استراتژی های تسطیح منابع

۵ - مبانی تسطیح منابع
نحوه تسطیح منابع - تعیین بازه کنترل اضافه تخصیص ها

۶ - تنظیمات Leveling
تنظیمات Leveling (١) - تنظیمات Leveling (٢) - تنظیمات Leveling (٣) - فیلدهای موثر در تسطیح منابع

٧ - تسطیح دستی منابع
تسطیح دستی منابع (١) - تسطیح دستی منابع (٢)

٨ - تعریف هزینه ها
تعریف هزینه ها (١) - تعریف هزینه ها (٢)

٩ - تعیین هزینه های متغیر
تعیین هزینه های متغیر

١٠ - بودجه
تعریف منابع بودجه ای - تخصیص منابع بودجه ای - مقایسه بودجه و هزینه برنامه ریزی شده

١١ - مرتب سازی فعالیت ها
مرتب سازی فعالیت ها

١٢ - گروه بندی فعالیت ها
گروه بندی فعالیت ها (١) - گروه بندی فعالیت ها (٢)

١٣ - فیلتر کردن فعالیت ها
فیلتر کردن فعالیت ها (١) - فیلتر کردن فعالیت ها (٢)

١۴ - روابط خارجی
ایجاد روابط خارجی - نمایش روابط خارجی - به روز رسانی روابط خارجی

١۵ - آشنایی با زیر پروژه ها
آشنایی با زیر پروژه ها

١۶ - کار با Baseline
ذخیره Baseline - نمایش Baseline - به روز رسانی Baseline

١٧ - فیلدهای سفارشی
فیلدهای سفارشی (١) - فیلدهای سفارشی (٢) - فیلدهای سفارشی (٣)

١٨ - فرمول نویسی
فرمول نویسی

١٩ - تاریخ های شمسی
تاریخ های شمسی

٢٠ - نمای Calendar
نمای Calendar

٢١ - کار با نمای Network Diagram
نمای Network Diagram - چیدمان فعالیت ها در Network Diagram - تعیین فرمت Boxها

٢٢ - کار با سایر نماها
نمای Task Usage - نماهای Resource Allocation و Team Planner - سایر نماها

٢٣ - ایجاد یک نمای جدید
ایجاد یک نمای جدید

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Photoshop 2020

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Flash

image