آموزش Word 2016 - دوره پیشرفته

image۱ - درج و ویرایش چارت ها
درج چارت ها - ویرایش توسط سربرگ Design - کاربرد Add Chart Element - ویرایش توسط سربرگ Format

۲ - قابلیت تصحیح خودکار
ویژگی AutoCorrect - تنظیمات AutoCorrect

۳ - کار با واژه شمار
کار با واژه شمار

۴ - درج تاریخ و Symbolها
درج تاریخ و زمان - درج Symbolها

۵ - کار با معادلات
درج معادلات ریاضی - ایجاد و ویرایش معادلات

۶ - کار با جدول مندرجات
ایجاد جدول مندرجات - به روز رسانی جدول مندرجات - افزودن متن به جدول مندرجات

۷ - قالب بندی جدول مندرجات
قالب بندی سریع - قالب بندی پیشرفته

۸ - مقدمات کار با Index
مبانی استفاده از Index - انتخاب ورودی برای Index

۹ - ایجاد و ویرایش Index
ایجاد Index - به روز رسانی و حذف Index

۱۰ - کار با Cross-Reference
استفاده از Cross-Reference - افزودن Cross-Reference - ایجاد Cross-Reference - ساخت جدولی از Figureها

۱۱ - کار با Footnote و Endnote
استفاده از Footnote و Endnote - ایجاد Footnote و Endnote - قالب بندی Footnote و Endnote

۱۲ - استفاده از Bibliography
مقدمات کار با Bibliography - افزودن Citation به سند - ایجاد Bibliography

۱۳ - ایجاد جدول
روش های ایجاد جدول - ترسیم توسط کادر Insert Table - ترسیم دستی جدول - حرکت در میان سلول ها

۱۴ - انتخاب اجزای جدول
انتخاب اجزای جدول (۱) - انتخاب اجزای جدول (۲)

۱۵ - ویرایش سلول های جدول
ادغام و تقسیم سلول ها - تنظیم ستون ها و ردیف ها - افزودن ستون ها و ردیف ها - حذف مولفه های جدول

۱۶ - قالب بندی جداول
استفاده از Styleهای جدول - رنگ آمیزی و تغییر قاب سلول ها - ترازبندی محتویات سلول ها

۱۷ - نقش ریاضیات در جداول
نقش ریاضیات در جداول

۱۸ - نوار ابزار Quick Access
سفارشی سازی - افزودن ابزارها

۱۹ - تنظیمات پیشرفته
سفارشی سازی میانبرها - تنظیمات عمومی نمایش - تغییر نحوه نمایش اعداد - محافظت از اسناد

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته