نرم افزار Word 2013, 2010

imageاین دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار Microsoft Office ویرایش های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ به منظور استفاده در آموزش Word 2010 می باشد. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید. نرم افزار Office 2013 بر روی Windows 7 یا نسخه های جدیدتر از آن قابل نصب می باشد.

همچنین در این دیسک، آموزش ویژگی های جدید Word 2013 نیز قرار گرفته است.

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید:

صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته