آموزش Word 2010 - دوره متوسط

image۱ - كار با Format Painter
كار با Format Painter

۲ - كار با Styleها
قالب بندی توسط Styleها - اصلاح و ویرایش Styleها

۳ - مدیریت و ایجاد Style Setها
مدیریت Style Setها - ایجاد یک Style Set سفارشی

۴ - Templateها و Themeها
استفاده از Templateهای پیش فرض - استفاده از Templateهای Online - كار با Themeها

۵ - قابلیت بررسی املاء و گرامر
فعال كردن قابلیت بررسی املاء و گرامر - بررسی املاء در هنگام تایپ

۶ - بررسی دستی املاء و گرامر
بررسی املاء به صورت دستی - بررسی گرامر - نحوه مدیریت Dictionaryها

۷ - اصول چاپ
چاپ سریع اسناد - تنظیمات دستور Print

۸ - ایجاد و چاپ مولفه های اختصاصی
ایجاد و چاپ پاكت نامه - ایجاد و چاپ برچسب - تنظیمات چاپ

۹ - نمای Outline
مبانی كار با نمای Outline - ورود به نمای Outline

۱۰ - استفاده از امكانات نمای Outline
نحوه ایجاد Headingها - نحوه تغییر Level عناوین - جابه جایی Topicها

۱۱ - نمایش عناوین سند
نمایش و مخفی كردن عناوین - نحوه نمایش عناوین

۱۲ - كار با اسناد طولانی
روش های مرور اسناد طولانی - مبانی كار با Sectionها - درج Section Breaks

۱۳ - كار با Hyperlinkها
كاربرد Hyperlinkها - درج Hyperlinkها - روش های اتصال و ویرایش Hyperlinkها

۱۴ - درج و ویرایش تصاویر
درج تصاویر - حذف Background از تصاویر - دستور Crop

۱۵ - تغییر تنظیمات تصاویر
تغییر تنظیمات یک تصویر - نقش Picture Styleها

۱۶ - كار با Clip Artها
اصول كار با Clip Artها - درج و ویرایش Clip Artها

۱۷ - ترسیم و ویرایش Drawing Canvas
ترسیم Drawing Canvas - قالب بندی Drawing Canvas

۱۸ - درج Shapeها
درج Shapeها - اصول ویرایشی Shapeها

۱۹ - ویرایش Shapeها
مرتب سازی Shapeها - نحوه اتصال Shapeها - گروه بندی Shapeها

۲۰ - درج و ویرایش SmartArtها
انواع SmartArtها - درج SmartArtها - ویرایش SmartArtها توسط سربرگ Design - ویرایش SmartArtها توسط سربرگ Format

۲۱ - درج و ویرایش Drop Capها
درج Drop Capها - ایجاد یک Drop Cap سفارشی

۲۲ - درج و ویرایش جعبه متن و WordArt
درج جعبه متن - ویرایش جعبه متن - درج و ویرایش WordArtها

۲۳ - درج و ویرایش چارت ها و نمودارها
درج چارت ها و نمودارها - ویرایش چارت ها توسط سربرگ Design - ویرایش چارت ها توسط سربرگ Format (١) - ویرایش چارت ها توسط سربرگ Format (٢) - ویرایش چارت ها توسط سربرگ Format (٣)

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته