آموزش Word 2010 - دوره مقدماتی

image۱ - محیط عمومی برنامه
محیط عمومی برنامه

۲ - ایجاد و ذخیره اسناد
ایجاد یک سند جدید - ذخیره یک سند - فرمت های ذخیره اسناد - باز كردن یک سند

۳ - حالت های مختلف نمایش اسناد
حالت های مختلف نمایش اسناد (١) - حالت های مختلف نمایش اسناد (٢)

۴ - امكانات گروه های Show و Zoom
ابزارهای گروه Show - تغییر بزرگ نمایی سند

۵ - گروه Window
مرتب سازی و تقسیم سند - كار با اسناد پهلو به پهلو

۶ - اصول درج متن
اصول تایپ در Word - اصول تایپ فارسی در Word

۷ - روش های انتخاب متن
انتخاب متن توسط ماوس - انتخاب متن توسط صفحه كلید - كاربرد كلید F8

۸ - روش های مرور اسناد
كار با Scroll Barها - مرور اسناد توسط Bookmarkها

۹ - اصول و روش های ویرایش
ویرایش توسط ابزارهای نوار Ribbon - ویرایش با استفاده از صفحه كلید و ماوس - كار با پانل Clipboard

۱۰ - مبانی جستجو و جایگزینی متن
كار با پانل Navigation - جستجو و جایگزینی متن - جستجوی پیشرفته در سند

۱۱ - افزایش سرعت تایپ
افزایش سرعت تایپ

۱۲ - تنظیمات اسناد
تغییر اندازه صفحات - تغییر جهت قرارگیری صفحات - تنظیم لبه های صفحات

۱۳ - افزودن Watermark
افزودن Watermark

۱۴ - پشت زمینه صفحات
تغییر رنگ پشت زمینه - درج قاب بر روی صفحات

۱۵ - درج سرصفحه و پاصفحه
افزودن سرصفحه و پاصفحه - ایجاد سرصفحه و پاصفحه سفارشی

۱۶ - مدیریت صفحات متنی
كار با صفحات چند ستونی - شماره گذاری خطوط - خط تیره گذاری

۱۷ - اصول قالب بندی
اصول قالب بندی

۱۸ - قالب بندی كاراكترها
قالب بندی توسط نوار Ribbon - قالب بندی توسط كادر Font - قالب بندی توسط Mini Toolbar - تغییر نحوه نگارش كلمات

۱۹ - قالب بندی پاراگراف ها
اصول قالب بندی پاراگراف ها - ایجاد تورفتگی در پاراگراف ها - درج قاب در اطراف پاراگراف ها

۲۰ - مبانی فاصله گذاری
درج فاصله بین خطوط و پاراگراف ها - درج جداكننده خطوط و صفحات

۲۱ - روش های بولت و شماره گذاری
بولت گذاری پاراگراف ها - سفارشی سازی بولت ها - پاراگراف های شماره دار و چند سطحی

۲۲ - اصول و روش های Tab گذاری
مبانی كار با Tabها - نمایش نشانگرهای Tab گذاری - كار با انواع Tab Stopها

۲۳ - كار با خط كش ها
تغییر واحد اندازه گیری خط كش ها - مدیریت Tabها توسط خط كش ها - تنظیم لبه های صفحات توسط خط كش ها - تنظیم تورفتگی توسط خط كش ها

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته