آموزش Word 2010 - دوره پیشرفته

image۱ - بررسی ویژگی تصحیح خودكار
ویژگی AutoCorrect - تنظیمات AutoCorrect

۲ - ترجمه كلمات و واژه شمار
نحوه ترجمه كلمات - بررسی واژه شمار

۳ - درج Objectها در سند
درج Objectها در سند

۴ - درج تاریخ و Symbolها
درج تاریخ و زمان - درج Symbolها

۵ - درج معادلات ریاضی
درج معادلات ریاضی در سند - ایجاد و ویرایش یک Equation جدید

۶ - كار با جدول مندرجات
ایجاد جدول مندرجات - به روزرسانی جدول مندرجات - افزودن متن به جدول مندرجات - قالب بندی سریع جدول مندرجات - قالب بندی پیشرفته جدول مندرجات

۷ - مقدمات كار با Index
مبانی استفاده از Index - انتخاب ورودی برای Index

۸ - ایجاد و ویرایش Index
ایجاد Index - به روزرسانی و حذف Index

۹ - ایجاد Cross-Reference
مبانی استفاده از Cross-Reference - افزودن Cross-Reference به سند - ایجاد Cross-Reference با استفاده از Figureها - ساخت جدولی از Figureها

۱۰ - استفاده از Footnote و Endnote
مبانی كار با Footnote و Endnote - ایجاد Footnote و Endnote - قالب بندی Footnoteها و Endnoteها

۱۱ - درج Bibliography
مقدمات كار با Citationها و Bibliography - افزودن Citationها به سند - ایجاد Bibliography

۱۲ - ایجاد جدول
روش های ایجاد جدول - ترسیم جدول توسط كادر Insert Table - ترسیم یک جدول به صورت دستی - حركت در میان سلول های یک جدول

۱۳ - اصول انتخاب در جداول
انتخاب قسمت های مختلف یک جدول (١) - انتخاب قسمت های مختلف یک جدول (٢)

۱۴ - ویرایش سلول های جدول
ادغام و تقسیم سلول ها - تنظیم پهنای ستون ها و ارتفاع ردیف ها

۱۵ - افزودن و حذف مولفه ها در جدول
افزودن ستون ها و ردیف ها به جدول - حذف مولفه های تشكیل دهنده جدول

۱۶ - قالب بندی جداول
استفاده از Styleهای جدول - رنگ آمیزی و تغییر قاب سلول ها - ترازبندی محتویات سلول ها

۱۷- نقش ریاضیات در جداول
نقش ریاضیات در جداول

۱۸ - كار با Quick Access Toolbar
سفارشی سازی Quick Access Toolbar - افزودن ابزارها به Quick Access Toolbar - سفارشی سازی میانبرهای صفحه كلید

۱۹ - تنظیمات پیشرفته
تنظیمات عمومی نمایش - تغییر نحوه نمایش اعداد

۲۰ - مبانی ایجاد صفحات وب
ذخیره سند به عنوان یک صفحه وب - مبانی ایجاد یک صفحه وب - ایجاد صفحه اصلی

۲۱ - طراحی حرفه ای صفحات وب
نقش جداول در طراحی صفحات وب - افزودن Navigation Bar

۲۲ - مدیریت و كنترل صفحات وب
ایجاد محدوده Copyright - افزودن متن و تصویر به صفحه وب - بررسی تنظیمات صفحه وب

۲۳ - محافظت از اسناد
محافظت از اسناد

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته