آموزش PowerPoint 2016 - دوره متوسط

image۱ - کار با Shapeها
درج Shapeها - تکثیر و جایگزینی Shapeها

۲ - ترسیم انواع اشکال
ترسیم خطوط و پیکان ها - ویرایش خطوط و پیکان ها - اشکال Freeform

۳ - ویرایش Shapeها
اصول ویرایشی Shapeها - ویژگی Quick Style - کار با Fill و Outline

۴ - رنگ آمیزی Shapeها
تغییر رنگ Fill - درج گرادیان - استفاده از تصاویر و بافت ها - کار با الگوها

۵ - کار با انواع افکت ها
درج افکت ها - ایجاد انواع سایه - افکت Bevel - افکت 3D Rotation

۶ - ترازبندی و مرتب سازی Shapeها
خطوط شبکه ای و راهنما - ترازبندی Shapeها

۷ - اتصال و انتخاب Shapeها
اتصال Shapeها - پانل Selection

۸ - چرخاندن و گروه بندی Shapeها
روش های چرخاندن Shapeها - گروه بندی Shapeها

۹ - درج و ویرایش تصاویر
درج تصاویر - ویرایش تصاویر - اصول ویرایشی تصاویر

۱۰ - ایجاد آلبوم تصاویر
ایجاد آلبوم تصاویر (۱) - ایجاد آلبوم تصاویر (۲)

۱۱ - درج Word Art
درج Word Art

۱۲ - کار با فایل های ویدئویی و صوتی
درج فایل های ویدئویی - درج فایل های صوتی - تنظیمات فایل های صوتی و ویدئویی

۱۳ - انواع Smart Artها
انواع Smart Artها

۱۴ - درج و ویرایش Smart Artها
درج Smart Artها - امکانات سربرگ Design (١) - امکانات سربرگ Design (٢) - امکانات سربرگ Format

۱۵ - درج چارت ها
درج چارت ها

۱۶ - ویرایش چارت ها
ویرایش توسط سربرگ Design - کاربرد Add Chart Element - ویرایش توسط سربرگ Format

۱۷ - کار با جدول ها
درج جدول - حرکت در میان سلول های جدول

۱۸ - ویرایش جدول ها
ادغام و تقسیم سلول ها - حذف و افزودن ستون ها و ردیف ها

۱۹ - قالب بندی جدول ها
تنظیمات Table Style - سفارش سازی Styleهای جدول - ترسیم دستی جدول

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته