آموزش PowerPoint 2016 - دوره پیشرفته

image۱ - درج و ویرایش Action Button
درج Action Button - ایجاد Action Button سفارشی - اتصال به سایت ها و فایل ها - ویرایش Action Button

۲ - درج و ویرایش Hyperlinkها
درج Hyperlinkها - ویرایش Hyperlinkها

۳ - تغییر ابعاد اسلایدها
تغییر ابعاد اسلایدها

۴ - چاپ اسلایدها
نمای Handout Master - اصول چاپ - تنظیمات چاپ

۵ - بررسی املاء کلمات
قابلیت بررسی املاء - بررسی خودکار املاء - بررسی املاء به صورت دستی - تنظیمات دیکشنری Custom

۶ - افزودن انیمیشن به اسلایدها
درج انیمیشن بر روی اسلایدها - افزودن صدا به انیمیشن

۷ - افزودن انیمیشن به objectها
افزودن انیمیشن به objectها - ایجاد انیمیشن های سفارشی - انیمیشن های Motion Paths - افزودن صدا به یک Object

۸ - تنظیمات انیمیشن انواع Objectها
انیمیشن Objectهای متنی - انیمیشن چارت ها و نمودارها - انیمیشن Smart Artها

۹ - ویرایش انیمیشن Objectها
ترتیب اجرای انیمیشن ها - کنترل زمان در انیمیشن ها - کار با Triggerها - تنظیم زمان نمایش اسلایدها

۱۰ - تنظیمات Slide Show
تنظیمات Slide Show (١) - تنظیمات Slide Show (٢)

۱۱ - مخفی کردن اسلایدها
مخفی کردن اسلایدها

۱۲ - کاربرد Slide Show سفارشی
ایجاد یک Slide Show سفارشی - اجرای خودکار Slide Showها

۱۳ - امکانات نمای Slide Show
دکمه های نمای Slide Show - منوی کلیک راست Slide Show (١) - منوی کلیک راست Slide Show (٢) - کنترل امکانات نمای Slide Show

۱۴ - افزودن فونت ها و ایجاد خروجی
اضافه کردن فونت ها به فایل - ایجاد یک فایل Slide Show

۱۵ - استفاده از Packageها
ایجاد Package - تنظیمات کادر Package For CD

۱۶ - انتشار اسلایدهای یک فایل
انتشار اسلایدهای یک فایل

۱۷ - درج و ویرایش Commentها
درج Commentها - ویرایش Commentها

۱۸ - ویرایش مشخصات فایل ها
تغییر مشخصات یک فایل - مخفی کردن اطلاعات خصوصی

۱۹ - درج پسورد بر روی فایل ها
درج پسورد بر روی فایل ها

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته