آموزش PowerPoint 2010 - دوره متوسط

image۱ - درج Background Style
افزودن Background Style - ایجاد Background Style توسط رنگ و گرادیان - ایجاد Background Style توسط بافت ها و تصاویر

۲ - ایجاد یک Template
ایجاد یک Template

۳ - كار با Shapeها
اصول ترسیم و ویرایش Shapeها - تكثیر و جایگزینی Shapeها

۴ - ترسیم اشكال
ترسیم خطوط و پیكان ها - اشكال Freeform

۵ - اصول ویرایشی اشكال
اصول ویرایشی اشكال

۶ - رنگ آمیزی اشكال
ویژگی Quick Style - تغییر تنظیمات Fill و Outline - تغییر رنگ Fill

۷ - اصول كار با افكت ها
درج افكت ها - ایجاد انواع سایه

۸ - افكت های سه بعدی
افكت Bevel - افكت 3D Rotation

۹ - مرتب سازی و ترازبندی
خطوط شبكه ای و خطوط راهنما - ترازبندی Objectها

۱۰ - اصول انتخاب و اتصال اشكال
اصول اتصال Shapeها - پانل Selection

۱۱ - اصول چرخاندن و گروه بندی اشكال
روش های چرخاندن اشكال - گروه بندی اشكال

۱۲ - كار با Clip Artها
درج Clip Artها - پانل Clip Art

۱۳ - درج تصاویر
درج تصاویر - اصول ویرایشی تصاویر

۱۴ - ایجاد آلبوم تصاویر
ایجاد آلبوم تصاویر

۱۵ - درج WordArt
درج WordArt

۱۶ - درج فایل های صوتی و ویدیویی
درج فایل های ویدیویی - درج فایل های صوتی - تنظیمات فایل های صوتی و ویدیویی

۱۷ - درج Smart Artها
درج Smart Artها

۱۸ - تنظیمات Smart Artها
امكانات سربرگ Design - امكانات سربرگ Format

۱۹ - درج چارت ها
درج چارت ها

۲۰ - تنظیمات چارت ها
سربرگ Design - سربرگ Layout (١) - سربرگ Layout (٢)

۲۱ - اصول كار با جدول ها
درج جدول - حركت در میان سلول های جدول

۲۲ - اصول ویرایشی جدول ها
ادغام و تقسیم سلول ها - حذف و افزودن ستون ها و ردیف ها

۲۳ - كار با استایل ها در جدول
تنظیمات Table Style - سفارشی سازی استایل های جدول

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته