آموزش PowerPoint 2010 - دوره پیشرفته

image۱ - درج Action Button
درج Action Button

۲ - ویرایش Action Button
Action Button سفارشی - لینک به سایت ها و فایل های خارجی

۳ - درج Hyperlink
ویرایش Action Button و درج Hyperlink

۴ - تغییر ابعاد اسلایدها
تغییر ابعاد اسلایدها

۵ - كار با Handoutها
نمای Handout Master - اصول چاپ

۶ - بررسی اتوماتیک املاء كلمات
قابلیت بررسی املاء - بررسی اتوماتیک املاء كلمات

۷ - بررسی دستی املاء كلمات
بررسی املاء كلمات به صورت دستی - تنظیمات Custom Dictionary

۸ - افزودن انیمیشن به اسلایدها
درج انواع انیمیشن بر روی اسلایدها - افزودن صدا به انیمیشن

۹ - افزودن انیمیشن به Objectها
افزودن انیمیشن به Objectها

۱۰ - كار با انیمیشن های سفارشی
ایجاد انیمیشن های سفارشی - انیمیشن های Motion Paths

۱۱ - افزودن صدا به انیمیشن
افزودن صدا به یک Object دارای انیمیشن

۱۲ - تنظیمات انیمیشن Objectهای مختلف
تنظیمات انیمیشن Objectهای متنی - تنظیمات انیمیشن چارت ها و نمودارها - تنظیمات انیمیشن Smart Artها

۱۳ - كنترل زمان نمایش
كنترل زمان در میان انیمیشن ها - تنظیم زمان نمایش اسلایدها

۱۴ - تنظیمات Slide Show
تنظیمات Slide Show

۱۵ - مخفی كردن اسلایدها
مخفی كردن اسلایدها

۱۶ - Slide Show سفارشی
ایجاد یک Slide Show سفارشی - اجرای خودكار Slide Showها

۱۷ - كار با نمای Slide Show
امكانات نمای Slide Show - كنترل امكانات نمای Slide Show

۱۸ - ایجاد یک فایل Slide Show
اضافه كردن فونت ها به فایل - ایجاد یک فایل Slide Show

۱۹ - ایجاد یک Package
ایجاد Package - تنظیمات كادر Package For CD

۲۰ - انتشار اسلایدهای یک فایل
انتشار اسلایدهای یک فایل

۲۱ - درج و ویرایش یادداشت ها
درج و استفاده از یادداشت ها - اصول ویرایشی Commentها

۲۲ - ویرایش مشخصات فایل ها
تغییر مشخصات یک فایل - مخفی كردن اطلاعات خصوصی و غیرضروری

۲۳ - درج پسورد برای محافظت از فایل ها
درج پسورد برای محافظت از فایل ها

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته