آموزش Excel 2010 - دوره متوسط

image۱ - دستور Go To
دستور Go To

۲ - جستجو و جایگزینی
ویژگی Find - قابلیت Find All - تنظیمات پیشرفته جستجو - قابلیت Replace

۳ - بررسی كننده املایی
بررسی كننده املایی - صرف نظر از كلمات اشتباه - تنظیمات بررسی كننده املایی - تنظیمات دیكشنری Custom

۴ - اصول قالب بندی
مبانی قالب بندی - قالب بندی General - اصول قالب بندی اعداد

۵ - انواع قالب بندی اعداد
قالب بندی های Number و Currency - قالب بندی های Percentage و Fraction - قالب بندی های Scientific و Text - قالب بندی های تاریخ و زمان

۶ - ترازبندی افقی
ترازبندی افقی (١) - ترازبندی افقی (٢)

۷ - ترازبندی عمودی
ترازبندی عمودی - چرخش محتویات سلول ها

۸ - قالب بندی متون
قالب بندی متون - درج Symbol ها

۹ - درج قاب
درج قاب توسط سربرگ Border - تغییر رنگ پشت زمینه - ایجاد قاب توسط نوار Ribbon

۱۰ - ابزار Format Painter
ابزار Format Painter

۱۱ - Style ها
Style ها - ایجاد یک Style جدید - ویرایش یک Style - انتقال Style ها

۱۲ - كار با Theme ها
كار با Theme ها - ایجاد Theme جدید

۱۳ - قالب بندی شرطی
اصول قالب بندی شرطی

۱۴ - انواع قالب بندی شرطی
قوانین برجسته سازی - قوانین Top/Bottom - سایر انواع قالب بندی شرطی

۱۵ - بزرگ نمایی
بزرگ نمایی - تقسیم پنجره Excel

۱۶ - Freeze و مخفی كردن داده ها
Freeze كردن داده ها - مخفی كردن داده ها

۱۷ - چاپ
اصول چاپ - تنظیمات چاپ - پیش نمایش چاپ - سرصفحه و پا صفحه

۱۸ - كار با فرمول ها
مبانی كار با فرمول ها - اجزاء سازنده فرمول ها - ترتیب محاسبه عملگرها

۱۹ - منابع سلولی
منابع سلولی

۲۰ - كار با توابع
مبانی كار با توابع - عملگرهای توابع - كارایی محدوده های سلولی در توابع

۲۱ - خطاهای فرمول نویسی
خطاهای فرمول نویسی - انواع خطاهای فرمول نویسی

۲۲ - عملگرهای منطقی
عملگرهای منطقی

۲۳ - روش های درج توابع
روش Point & Click - درج توابع توسط نوار Ribbon - استفاده از Insert Function

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته