آموزش Excel 2010 - دوره مقدماتی

image۱ - ورود به Excel
Excel چیست؟ - محیط عمومی برنامه - اصول پایه

۲ - ایجاد اسناد
ایجاد یک Workbook جدید - اصول طراحی یک Worksheet

۳ - درج داده ها
درج و ویرایش داده ها - جابجایی در میان سلول ها

۴ - نوار Ribbon
سربرگ های نوار Ribbon - نوار فرمول

۵ - مركز تنظیمات
نوار وضعیت - مركز تنظیمات

۶ - مبانی ذخیره سازی فایل ها
اصول ذخیره سازی - فرمت های جدید Excel

۷ - روش های ذخیره سازی
ذخیره توسط فرمت های قدیمی - مد سازگاری - ذخیره به صورت HTML و PDF - رمزگذاری بر روی اسناد

۸ - بازیابی خودكار
بازیابی خودكار - پانل Document Recovery

۹ - باز كردن فایل ها
اصول باز كردن فایل ها - سربرگ Recent - حالت های مختلف باز كردن اسناد - كار با چندین Workbook

۱۰ - داده ها در Excel
داده ها در Excel - اصول مقدماتی كار با اعداد

۱۱ - نحوه شناسایی داده ها
نحوه شناسایی داده های متنی - نحوه شناسایی داده های عددی - نحوه شناسایی تاریخ - نحوه شناسایی زمان - درج تاریخ و زمان در یک سلول

۱۲ - ویژگی AutoComplete
ویژگی AutoComplete - تنظیم ویژگی AutoComplete

۱۳ - تصحیح و تغییر اندازه خودكار
ویژگی AutoCorrect - ویژگی AutoFit

۱۴ - ویژگی Auto Fill
ویژگی Auto Fill - كار با Auto Fill - فهرست های Auto Fill

۱۵ - انتخاب توسط ماوس
انتخاب سلول ها توسط ماوس - انتخاب توسط روش Two-Step - انتخاب چندین ستون و ردیف

۱۶ - انتخاب توسط صفحه كلید
انتخاب سلول های غیر همجوار - روش AutoSelect - انتخاب سلول ها توسط صفحه كلید

۱۷ - ویرایش داده ها
دستورهای Undo و Redo - اصول ویرایش - استفاده از دستورهای ویرایشی - روش Drag & Drop

۱۸ - پانل Clipboard
پانل Clipboard - تنظیمات پانل Clipboard

۱۹ - بازنشانی سفارشی
بازنشانی سفارشی (١) - بازنشانی سفارشی (٢)

۲۰ - افزودن ستون ها، ردیف ها و سلول ها
افزودن ستون ها و ردیف های جدید - افزودن سلول ها - حذف سلول ها

۲۱ - كار با Worksheetها
اصول كار با Worksheetها - درج و حذف Worksheetها - مخفی كردن Worksheetها - تغییر نام و مرتب سازی Worksheetها

۲۲ - اصول گروه بندی
گروه بندی Worksheetها - گروه بندی و مخفی كردن - گروه بندی و تغییر قالب بندی - گروه بندی و ویرایش داده ها

۲۳ - انتقال Worksheetها
انتقال Worksheet ها

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته